En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı

en dogal dezenfektan  gozyasi tr - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı

Vücudumuzda hayati öneme sahip birçok sıvı salgılanır. Bunlardan biri de gözyaşıdır. 98.2'si su olan gözyaşıvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı içinde farklı oranlarda farklı maddeler bulunan çok özel bir sıvıdır. Geri kalan kısımda kan plazmasıyla aynı oranda üre ve plazmadakinden daha az oranda glikozvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı tuzlar ve organik maddeler bulunur. Gözyaşının bu muhteşem bileşimi sağlıklı bir görüş için tahmin edilemeyecek kadar önemlidir.

Bazı kişiler tarafından yalnızca tuzlu bir su olduğu zannedilen gözyaşıvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı göz için nasıl bir koruma sağlar?

Sağlıklıvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı net bir görüş için neden gözyaşına ihtiyaç vardır?

Gözyaşı daha az üretildiğinde gözde hangi rahatsızlıklar oluşur?

Gözyaşının Görevleri Nelerdir?

Gözyaşı bileşenlerinin varlığı iyi ve net bir görüş için şarttır. Bileşenlerin miktarında ya da yapısındaki ufak bir farklılık olduğunda göz kolaylıkla mikrop kapabilir ya da gözümüz net görme özelliğini yitirebilir. Gözyaşının görevleri 4 ana başlık şeklinde verilebilir:

Göz yüzeyini nemlendirmek ve kuruluğun vereceği hasarı engellemek


Mikroskobik olarak pürüzsüz olamayan göz yüzeyini pürüzsüz optik bir yüzey yapmak

Gözün kornea bölümüne ihtiyaç duyduğu oksijen ve diğer besinleri sağlamak


Gözü bakterilerden ve enfeksiyonlardan korumak.

3 Farklı Katman… 3 Farklı İşlev…

Çok kompleks bir yapıda olan gözyaşını oluşturan bileşenlervirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı 3 katman oluşturacak şekilde gruplanmıştır:

1. Yağ Katmanı: Gözyaşının en üstte yer alan katmanıdır. Bu sayede hemen altında bulunan sıvı katmanın buharlaşarak fonksiyonunu yitirmesini ve gözyaşının alt göz kapağından akıp gitmesini engeller. Yağ salgılayan bezlerin bulunduğu katman çok ince olmasına karşınvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı gözyaşının dışarı akmasını ve buharlaşmasını başarıyla engellemektedir.

2. Sıvı Katman: Bu katmanvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı gözyaşının temel katmanıdır. Yağ tabakanın hemen altında; ortada yer alır. Üç katman arasında en kalın olanıdır. İçinde tuzlarıvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı proteinleri ve lizozim adlı özel bir kimyasal maddeyi barındıran karmaşık bir yapısı vardır.

Sıvı katman gözün kornea tabakasını besleyen oksijeni taşırvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı atık ürünleri korneadan uzaklaştırırvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı korneada oluşabilecek enfeksiyonları engeller.

Algıladığımız görüntülerin normal olması için gözün kornea tabakasındaki su hacminin değişim göstermeden belirli bir oranda kalması şarttır. Eğer bu oran bozulursa kornea şişer ve formu bozulur. Sıvı katman ayrıca korneadaki bu su hacminin dengede kalarak görüntü kalitesinin yüksek olmasını sağlar.

3. Mukus Katmanı: Göz yüzeyinde bulunan konjonktiva adlı ince zardaki hücreler tarafından üretilir. Gözün hemen üzerinde yer alırvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı gözyaşının en alttaki katmanıdır. Üzerinde yer aldığı epitel yüzeyi hidrofobiktirvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı yani suyu sevmeyen iten bir yapısı vardır. Eğer sıvı katman ile bu katman yer değiştirmiş olsalardı mukus tabakası göz üzerinde duramayacak dolayısıyla bir işe yaramayacaktı. Bu katmanda gözün üzerinde durabilen musin adlı özel bir kimyasal madde bulunur. Gözyaşı bu madde ve mukus katman sayesinde yerçekimine karşı koyarak gözün önünde durmayı başarır.

Gözyaşının Üretilme Miktarı Neden Önemlidir?

Gözyaşıvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı sadece korneayı kurumaktan kurtaracak ve göz küresinin yüzeyinin kayganlığını kaybettirmeyecek miktarda üretilir. Böylecevirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı göz hareket ettiğinde göz kapağının iç kısmı ile gözün üstü arasında sürtünmeden kaynaklanan bir rahatsızlık meydana gelmez.

Gözyaşını oluşturan bileşenlerin yeterli miktarda üretilmemesi ya da bir bileşenin eksik olması göz yüzeyi üzerinde kuru noktaların oluşmasına neden olur. Bu durumda da göz ile göz kapağı arasında sürekli bir sürtünme olur ve gözün her hareketi bizim için bir eziyet haline gelirdi. Örneğin gözyaşı kuruluğu olan hastalardavirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı gözlerde sürekli bir yanma ve gözün içinin kum dolu olduğu hissi duyulur. Gözler batarvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı kaşınırvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı şişervirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı kızarır ve hastalığın ileri aşamalarında hasta görme yeteneğini kaybedebilir. Göz bileşenlerinde bozukluk ya da eksiklik olanlarvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı her 10–15 dakikada bir gözlerine yapay gözyaşı damlatmalıdırlar. Pek çok insan bu rahatsızlığı yaşar ve kısıtlı bir rahatlama sağlayan göz damlası ve ilaçlar için pek çok para harcar.

Evrim Teorisini Tümüyle Yıkan İndirgenemez Komplekslik Gerçeği

Bir göz damlasından çok daha üstün özelliklere sahip olan ve insan vücudunda üretilen gözyaşıvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı öncelikle farklı kimyasal maddelerden oluşur ve bu maddeler hassas bir karışım oranı ile birleşirler. Bundan başka gözyaşıyla birlikte gözyaşını üreten salgı bezlerivirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı otomatik gözyaşı salgılanma ayarları ve boşaltım kanalları da vardır. Bunlar düşünüldüğünde gözyaşının tesadüfen meydana geldiğini ve yine tesadüfen göze yerleştiğini söylemek akıl ve mantık dışı bir iddiadır. Bu nedenle gözyaşının tesadüfen oluştuğunu iddia eden bilim adamları cevaplayamadıkları bazı sorularla karşı karşıya kalmışlardır:

İnsan vücudunda nasıl olup da göz için hem böyle kuvvetli bir temizleyici görevi görecekvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı hem de göze en ufak bir zarar vermeyecek bir sıvı sentezlenmiştir?


Göz eğer aşama aşama gelişmişse bu ideal sıvı sözde tesadüfen oluşana kadar göz nasıl korunmuştur?


Gözyaşı olmadan gözün dış etkenlerden korunması ve doğal bakımının kendi kendine yapılması mümkün değildir. Böyle bir durumda da gözyaşına sahip olmayan bir göz evrimcilerin senaryolarında iddia ettiklerinin aksine tesadüfen gelişemeyecekvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı bir süre sonra işlevini yitirecek ve bu organ asla kusursuz yapısına kavuşamayacaktı. Bu gerçekvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı gözün indirgenemez kompleksliğinin en belirgin örneklerinden biridir.

Unutulmamalıdır ki; gözyaşı şimdiye kadar yaşamış olan ve şu anda dünya üzerinde yaşamakta olan bütün insanlarda vardır. Herkeste aynı özelliklere sahiptir. Açıktır ki gözün tek bir parçasının bile tesadüfen oluşması mümkün değildir. Gözü bir bütün olarak yaratanvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı her insanda aynı özelliklerin var olmasını sağlayan üstün güç sahibi Allah'tır. Göz Allah'ın kusursuz yaratmasının tecellilerinden bir tanesidir. Allah’ın sonsuz yaratma ilmivirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı Kuran’da şu şekilde haber verilmektedir:

“… Ovirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı seni yarattıvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertib etti.” (İnfitar Suresivirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı 7-8)

Gözyaşı Nasıl Dezenfekte Ediyor?

Çoğu insanın "yalnızca ağlandığında akan tuzlu su" zannettiği gözyaşıvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı son derece özel bir sıvıdır. İlk görevi gözü mikroplara karşı korumaktır. İçinde bulunan "lizozim" enzimi birçok bakteri türünü parçalayabilme ve mikrop öldürme özelliğine sahiptir. Lizozim sayesinde gözvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı enfeksiyonlardan korunur. Bu maddevirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı binaları mikroplardan temizlemek için kullanılan kuvvetli dezenfektanların içeriğindeki maddelerden bile daha etkilidir. Peki böylesine güçlü bir dezenfektanvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı nasıl olur da göz gibi hassas bir organa hiçbir zarar vermez ve aksine mükemmel bir koruma yapar? Buvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı Allah'ın yaratışındaki üstün sanatın örneklerinden biridir. Gözyaşı gözün kimyasal yapısına en uygun şekilde yaratılmıştır. Yaratılışın her noktasında mevcut olan muhteşem uyumvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı aynı şekilde göz ve gözyaşı için de geçerlidir.

Gözde bir de yağlama sistemi mevcuttur. Bu sistem günde yaklaşık yüz bin defa dört ayrı yöne dönen gözünvirgulll - En Doğal Dezenfektan: Gözyaşı bu hareketlerin sonucunda yıpranmasını engeller. (makale harun yahya)