Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi

bagisiklik hucrelerinde metro tunel sistemi tr - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi

Çevrenizdeki insanlara içinde bulunduğumuz çağın en önemli iletişim aracının ne olduğunu sorsanızvirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi verilen yanıtlar arasında ilk sırayı kuvvetli bir ihtimalle "internet" alacaktır. Kimileri bunun haberleşmede bir devrim olduğunuvirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi kimileri de hayret verici bir gelişme olduğunu belirtecektir. Elbette internet teknolojisi insanlık tarihinin en önemli gelişmelerinden birisidir. Ancak şu da bir gerçektir kivirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi internet vasıtası ile sağlanan bilgi transferinin hızı ve kapasitesivirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi hücreler arasındaki bilgi transferi ile karşılaştırıldığında oldukça düşük kalır.

Hücre içinde gerçekleşen bilgi transferivirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi dünyanın en iyi istihbarat servislerinden bile daha hızlı ve daha verimli çalışmaktadır. Bilgi transferindeki bu hızın insan vücudu için hayati bir önemi vardır. Çünkü 100 trilyon hücremizin kendi aralarındaki ve her bir hücrenin kendi içindeki haberleşmesininvirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi saniyelerle ölçülecek kadar kısa bir zaman zarfında bile devre dışı kalması ve hücresel mesajların yerine ulaşamaması vücut içindeki işlemlerde ölümle sonuçlanabilecek aksaklıklara neden olur. Bilim adamları ise teknolojik açıdan henüz taklit edilemeyen sistemin bu hayati fonksiyonları karşısında şimdi şu sorunun cevabını aramaktadırlar:

Hücreler arası haberleşme nasıl olup da bu derece hızlı ve hatasız gerçekleşebilir?

Sinir hücrelerinin haberleşme ağı üzerine yapılan son bilimsel araştırmalar göstermiştir kivirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi bazı proteinler "olağanüstü sayıda bağlantı modülüne" sahiptir. Proteinler bu sayedevirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi haberci protein gruplarını sürekli olarak birarada tutabilmektedir. Sinir hücrelerindeki son derece hızlı iletişim devirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi işte bu özel yapıdan kaynaklanmaktadır.

Bilim "En Gelişmiş Metro Sistemi"ni Keşfetti

Geçtiğimiz aylarda hücreler arasındaki hızlı iletişim konusundaki bulgulara bir yenisi daha eklendi: Science Now dergisi bilim adamlarının "bağışıklık hücrelerinin uzun dar tünellerle birbiriyle bağlantı kurup molekülleri değiş-tokuş ettiklerini" bulduğunu açıkladı.

Hücreler arasındaki bu yeraltı tünellerivirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi yapısındaki kalsiyum iyonlarıyla hücre içindeki olayları ve antijenleri tetikleyerek molekülleri kolaylıkla hücreden hücreye taşıyor. Hücreler arasındaki bu gelişmiş metro sistemivirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi aynı zamanda bağışıklık sisteminin virüs ve bakterilere nasıl bu kadar hızlı cevap verdiğini de açıklamaktadır.

Bilim Adamları Bunları Çözmeye Çalışıyor

Hücreler arasındaki haberleşmeyi sağlayan bu kompleks sistemvirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi yapılan araştırmalarda her yönüyle bilim adamlarında hayranlık uyandırmaktadır. Çünkü araştırmalar da ortaya koymuştur ki; her ne kadar günümüzde büyük keşifler ve araştırmalar yapılmış olsa da bilim hala hücreler arası iletişimin karşısında yetersiz kalmaktadır.

Örneğin araştırmalara göre;

Eğer bir hücre bir sinyal yayarsa diğer hücre bunu almaya hazır olmalıdır.


Bir paket ulaştığında diğer hücre bununla ne yapacağını bilmelidir.


Bir hücre topluluğundaki herhangi bir hücre dışarıya kendi başına nasıl ve niçin mesaj yollama girişiminde bulunacağını biliyor olmalıdır.

Açıktır ki bu işlemleri şuur ve akıldan yoksun olan hücrelerin sistemli bir şekilde kendi başlarına gerçekleştirmesi mümkün değildir. Yeryüzündeki canlılar ve sahip oldukları sistemlervirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi "evrimcilerin iddia ettiklerinin aksinevirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi kademe kademe meydana gelebilmeleri"ni imkansız kılan kusursuz bir kompleksliğe sahiptirler.

Gerek bağışıklık hücrelerinivirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi gerek sinir hücrelerini gerekse diğer hücreler arasındaki bu hızlı iletişim ağınıvirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi bir seferdevirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi kusursuz bir biçimde ve olağanüstü komplekslikte yaratanvirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Rabbimiz'in yaratış mucizesi ayetlerde şöyle haber verilmektedir:

"Şüphesiz Biz insanıvirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Biz ona yolu gösterdik; (artık ovirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi) ya şükredici olur ya da nankör." (İnsan Suresivirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi 2-3)

Şifre Çözücü Antenler ve Santraller

Hücreler arasında kurulu haberleşme sistemi birçok açıdan insanların kullandıkları haberleşme sistemlerine benzer. Örneğin hücrelerin zarları üzerinde kendilerine ulaşan mesajları algılamalarını sağlayan "antenler" bulunmaktadır. Bu antenlerin hemen altında ise hücreye ulaşan mesajın kodunu çözen "santraller" bulunur.

Sözü edilen antenler;

Kalınlığı milimetrenin yüz binde biri kadar olan ve hücreyi çepeçevre saran hücre zarında yer alırlar.


Antenin hücre zarının dışında kalan parçasının şeklivirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi uydu yayınlarını toplamakta kullanılan çanak antene benzer.


Her çanak antenin belirli bir uydunun yayınını almaya yönelik olması gibivirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi değişik hormon moleküllerinin taşıdığı mesajların dilinden anlayan farklı antenler vardır.

Düşünmek İçin Bir Örnek

Hücreler dünyasındaki bu iletişim sistemlerine en yakın örnek olarak halen yapımı devam eden Uluslararası Uzay İstasyonu verilebilir. Bu istasyonvirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul edilmektedir ve modüler sisteme göre yapılmaktadır. Hiç kimse bu uzay istasyonunun atomlarınvirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi moleküllerinvirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi rüzgarlarınvirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi yıldırımlarınvirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi güneş enerjisinin bir araya gelmesiyle tesadüfen ortaya çıktığını iddia edemez. Gerçek olan şudur ki; bu uzay aracıvirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi dünyanın değişik ülkelerinden birçok bilim adamının uzun yıllara dayanan bilgi birikiminin ve çok detaylı mühendislik hesaplarının sonucunda inşa edilmektedir.

Bu örnek de göstermektedir ki; hücreler arası iletişimin kusursuzluğu tek bir gerçeği ortaya koymaktadır: Hücrenin içinde görev yapan ve bilim adamlarının tam olarak sırlarını çözemedikleri ileri bir teknolojiye sahip olan haberleşme modüllerinivirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi haberci proteinleri ve bunlardan oluşan harika iletişim sistemlerini "herşeyi yaratan" (Enam Suresivirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi 101) ve "her işi evirip düzene koyan" (Secde Suresivirgulll - Bağışıklık Hücrelerinde Metro Tünel Sistemi 5) Allah yaratmış ve kusursuz bir şekilde düzenlemiştir. (makale harun yahya)