Ruh hekimliğinde uyku bozukluğu eskiden beri bir rahatsızlığın belirtisi olarak bilinirdi. Son yıllarda başlı başına bir rahatsızlıkvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları bir sendrom olan uyku bozuklukları üzerinde çalışmalar hızla artmıştır.
Kuşkusuz semptomatik uyku bozukluğu çok sık görülür. Fakat başka bir ruhsal ya da bedensel rahatsızlığa bağlı olamayan ve kendi başına bir sendrom sayılabilecek uyku bozukluğu türleri de sanıldığından yaygındır.

UYKU
İnsan ömrünün üçte biri uykuda geçmektedir. Buna karşın uyku fenomenolojisi ve fizyolojisi üzerine bilgilerimiz son 20-30 yılda kazanılmıştır. Geçen yüzyılın sonunda Freudvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları rüyalar üzerinde ki büyük yapıtı ile uyku fenomenolojisi üzerine bazı varsayımlar ortaya atmıştı. Freudvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları zihnin uykuda da etkin biçimde çalıştığını ve bunun kanıtının rüyalar olduğunu ileri sürmüştür. O zamandan uzun süre sonra uyku üzerinde ilk bilimsel çalışmalar 1950 ve 60'lı yıllarda gerçekleştirilmiştir.

Normal Uykunun Özellikleri
Yetişkin insanda ortalama uyku süresi günde 7-8 saattir. Çocuklukta ve bebeklikte uyku süresi çok daha uzundur ve yeni doğanda günde 16-18 saati bulur.

1.Evre: EEG'de alfa dalgaları kaybolurvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları düşük voltajlı desenkronize faaliyetvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları bazen de düşük voltajlıvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları düzenli dalgalar belirir.
2.Evre: Uykuya daldıktan birkaç saniye ya da dakika sonra saniyede 13-15 devirli iğcik biçiminde uyku dalgaları ve K-kompleksi denilen yüksek voltajlı dikenler görülür.
3.Evre: Saniyede 0.5-2.5 devirli yüksek voltajlı delta dalgası belirir.
4.Evre: Delta dalgaları EEG'de yaygındır. Derin uyku dönemidir.

Uykunun İşlevi
Uykunun gerçek işlevinin ne olduğu hakkında değişik görüşler vardır. Kimine göre uykuvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları organizmanın tümüyle her türlü davranış ve tepkilerinin yavaşladığıvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları algı kapılarının kapandığıvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları organizmanın korunmaya alındığıvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları merkez sinir sistemi ve bedenin pasif bir dinlenmeye geçtiği bir durumdur. Öbür yandanvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları uykuda beynin aktif olarak çalıştığıvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları nörofizyolojik bir toparlanma ve onarım yapıldığıvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları uyanıkken öğrenilenleri ayıklama ve depolamavirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları beyin korteksinde uyanıklık için aktif hazırlanma süreçlerinin olduğu da ileri sürülmektedir.

Yetişkin kişinin günlük uyku gereksinimi ortalama 7-8 saattir. Fakat bu gereksinim bireyden bireye çok değişir. Günde 3-4 saat uyku ile yetinen ve sağlıklı yaşayan kişiler olduğu gibi 8-9 saat uykunun yetmediği kişilerde vardır.
Uyku miktarındaki gereksinimin değişmesi biyolojik etkenler yanı sıra yıllar boyu süren öğrenme ve alışma etkenlerine de bağlıdır.

Hartmanvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları kaygılıvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları sıkıntılıvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları karamsar kişilerin daha çok uyuduklarını; canlı iyimser ve yaşamlarını kendileri programlayabilen kişilerin daha az uykuya gereksinim duyduklarını ileri sürmektedir.

Uyku Yoksunluğu

Uzun süredir uyku yoksunluğu araştırmaları ile uykunun gerçek işlevlerini anlamak için çalışmalar sürmektedir.

Uyku yoksunluğu araştırmaları ya tüm uyutmamak ya da uykunun belirli dönemlerinde uyutmamak yolu ile yapılmaktadır. Uyutulmayan deneklervirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları davranışsalvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları elektrofizyolojikvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları biyokimyasal yönlerden incelenmektedir. 60 saat uykusuz bırakılan deneklerde nistagmusvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları boyun kaslarında zayıflıkvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları ellerde titremevirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları sendeleme ve ritmik beden sallanmaları saptanmıştır. Belirgin biyokimyasal ve psikofizyolojik bozukluk gösterilmemiştir. Halüsinasyon ve yanılsamalar nadir olarak görülmektedir. 90 saati aşan uykusuzluk durumunda görsel algı bozukluklarıvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları zaman ve yere karşı yönelim bozukluğu ve bazen de düşünce dağılması olabilmektedir. Bir iki gün uyumakla bu belirtiler geçmektedir. Deneklerin REM uykusu döneminde uyandırılması ve böylece REM uykusu yoksunluğu deneylerinde önceleri zihinsel bir dağılma ve psikoz görüldüğü belirtilmişse devirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları sonradan bu bulgular desteklenmemiştir.

UYKU BOZUKLUKLARI

Uyku Bozuklukları İki Ana Gruba Ayrılır:

A-Dissomniya: Uykunun miktarıvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları niceliği ve zamanlamasında bozukluk.

Uykusuzluk (İnsomnia):
Uykuya dalmadavirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları uykuyu sürdürmede güçlük ya da uyuduğu halde uykusunu alamamışvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları dinlenmemiş hissetme ile belirli bozukluktur. Bu durumun en az 1 ay boyuncavirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları haftada en az 3 kez sürmesi gerekir. Hasta saatlerce uykuya dalamadığınıvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları uykuya erken dalsa bile uykunun bölündüğünü ve uyanınca tekrar uyumakta güçlük çektiğini anlatır. 3 türe ayrılmaktadır.1.1 Başka ruhsal bozukluğa bağlı uykusuzluk:
Çökkünlükvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları bunaltı bozuklukları ve başka ruhsal hastalıklarda olan süregen uykusuzluk durumudur.

1.2 Bilinen organik bir bozukluğa veya ilaçlara bağlı uykusuzluk:
Bedensel bir hastalığa veya anfetaminvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları steroitlervirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları antidepresanlarvirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları fazla çay kahve alımına bağlı süregen uykusuzluktur.

1.3 Birincil uykusuzluk:
Bunda belirgin ruhsal ya da bedensel sorun yoktur. Ancak uykunun kendisi ruhsal bir saplantı olmuştur. Hasta uyumamaktan endişe edervirgs - Dissomniya - Hipersomni Ve Uyku Bozuklukları gece olunca yine uyku tutmayacağı korkusuna kapılır.