Parsomniler uyku sırasında ortaya ani olarak ortaya çıkan beklenmedik olaylardır. Merkez sinir sisteminin olgunlaşmasındaki bir aksamayı düşündürdüğü söylenmişse de psikolojik etkenler de parasomni oluşumunda önemli rol oynar. Çocuklarda erişkinlerden daha sık olarak görülür. Ailesel özellik gösterebilirler.

Pavor noktürna ya da gece terörü

Gecenin genellikle birinci yarısında nonREM döneminde görülür. Çocuklarda yaygındır. Çocuk yaş grubunda her yaşta görülebilirse de yaş arttıkça sıklığı azalır. Aniden bağırma ya da ağlamayla başlayan bir nöbet şeklindedir. Genellikle birkaç dakika sürer. Çarpıntı sık nefes alıp vermeler olabilir. Bu sıradaki uyandırılma ve rahatlatma çabaları boşunadır. Nöbet bittiğinde çocuk susar be tekrar uyumaya devam eder. Uyandığında olup bitenleri hatırlayamaz. Tedavisi için bir uzmana başvurulması gerekir.

Uyurgezerlik ve uykuda konuşma

Çocuklarda oldukça yaygındır. Ancak her yaşta görülebilir. Erişkinlerde genellikle ya bir psikiyatrik bozuklukla ya da organik-nörolojik bir hastalıkla birlikte olabilir. Erkeklerde daha yaygındır. Uyurgezerlik sırasında kişinin gözleri açıktır ancak bilinçli bir görme yoktur. Yatakta kalkıp oturmak ve bu sırada konuşmak şeklinde olabileceği gibi odadan çıkmakvirgs - Parasomniler. dolaşmak hatta mutfakta yemek yemek gibi davranışlar olabilir. Tüm bunlar sırasında kişi aslında derin uykudadır. Bu sırada hastalar kendilerine ya da çevredekilere karşı şiddet davranışı gösterebilirler. Tedavisi bir uzman tarafından yürütülmelidir.

Gece altını ıslatma (noktürnal enüresiz)

Çocuklar arasında en yaygın olarak görülen bir uyku bozukluğudur. İdrar tutma alışkanlığı kazandıktan önce başladığında birincil; bu alışkanlığı kazandıktan bir yıl sonra başladığında ikincil diye adlandırılır. Birincil durumlar daha çok psikososyal etkenlerlevirgs - Parasomniler. ikincil olanlar ise organik-ürolojik ya da nörolojik nedenlerle ilişkilidir. Sıklığı yaşla birlikte giderek azalır ve ergenlik çağında vakaların önemli bir kısmında tamamen ortadan kalkar. Enüresizi olan çocukların annelerinde mükemmelliyetçilikvirgs - Parasomniler. kuralcılık ve titizlik gibi kişilik özellikleri bulunabilir. Tedavi için bir uzmanla görüşülmesi faydalıdır.

Diş gıcırdatma

Diş gıcırdatma sık olarak görülür. Her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Psikososyal etkenlerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Gündüz bunaltısının gece uykuda görülmesi şeklinde yorumlanabilir. Dişlerde ve çene ekleminde sorun oluşmasına neden olabilir. Sık ve şiddetli olduğu durumlarda bir uzmandan yardım alınmalıdır.

Kâbuslar

İnsanlar yaşamları boyunca kâbus görebilirler. Ancak sık tekrarlayan kâbuslar dikkate alınmalıdır. Kâbus bozukluğu genellikle bir psikolojik sorun ya da psikiyatrik bozuklukla birliktedir. Depresyondavirgs - Parasomniler. diğer duygudurum bozukluklarındavirgs - Parasomniler. anksiyete bozukluklarındavirgs - Parasomniler. psikolojik travmalar sonrası ve disosiyatif bozukluklarda tekrarlayan kâbuslar görülebilir. Tek başına olduğunda tedavisi ayrıdır. Bir uzmanla görüşülmesi gerekir.

REM uykusu davranış bozukluğu

Uykunun REM döneminde kalpvirgs - Parasomniler. solunum ve göz kasları dışındaki tüm kaslarda atoni (kas gerginliğinin ortadan kalkması) olur. REM uyku sırasında rüyalar görürüz. Bu sırada rüya içeriğine bağlı olarak düşmevirgs - Parasomniler. atlamavirgs - Parasomniler. koşma ve buna benzer hareketler olsa da bu atoni nedeniyle rüya içeriğine bedenimiz eşlik etmemiş olur. Bu sayede yataktan düşmekten ya da şiddet ve tehlikeli durumlardan korunmuş oluruz. REM uykusu davranış bozukluğunda ise olması gereken atoni olmaz ve hasta rüya içeriğine bağlı olarak şiddet davranışı gösterebilir. Örneğin rüyasında birisiyle boğuşurken yatakta eşini boğmaya kalkabilir. REM uykusu davranış bozukluğu bazen tek başına olabilir bazen de Parkinson hastalığıvirgs - Parasomniler. Alzheimer hastalığı ya da başka türlü nörolojik hastalıklarda ortaya çıkabilir. Kesin tanı uyku çalışmasıyla konur. Tedavinin bir uzman tarafından yürütülmesi gerekir.