(Cinsel Davranış Sapmaları)

Freud’a görevirgs - Parafili . yetişkinlikte görülen cinsel davranış sapmalarıvirgs - Parafili . çocuğun Oidipal dönemde karşılaştığı sorunlarla da yakından alakalıdır. Cinsel Davranış Sapmalarınınvirgs - Parafili . yani Parafili’ninvirgs - Parafili . birçok psikolog veya psikiyatriste göre farklı sebepleri ve kökenleri vardır. Freud’a göre erken çocukluk yıllarında cinsellikte ortaya çıkan bazı problemlervirgs - Parafili . yetişkinlik döneminde kendini göstererek o yıllara doğru bir gerilemeye yol açar ve bu tarz sapmalar görülür. Kimi psikologlara göre isevirgs - Parafili . bireyselliklerine kavuşamamış ve otoriter anne imgesinden kurtulamamış kişilervirgs - Parafili . kimliklerini sürdürememe korkusunu yenmek ve kafalarındaki imgelere karşı bir zafer kazanmak içinvirgs - Parafili . bir ilaçmışçasına bu sapmalara yönelirler. Cinsel sapmalar arasında Sadizim ve Mazoşizm de yer alır.

Araştırmalardavirgs - Parafili . kadının mazoşizme; erkeğin ise sadizime daha yatkın olduğu ortaya çıkmıştır. Freud davirgs - Parafili . sadist davranışların kökenini aslında mazoşist eğilimlerden aldığı sonucuna ulaşmıştır. Yani bir başka kişiye acı vermekten dolayı yaşanan haz ve doyumvirgs - Parafili . aslında acı çeken o kişiyle özdeşleşme ve mazoşist isteklerin o kişiye yansıtılıp onunla özdeşleşilmesi sonucu yaşanır. Psikolog Gabbard’a göre ise kurulan sadist düşlerin temelindevirgs - Parafili . çocuklukta kendilerine yönelen cinsel ve bedensel saldırıları tersine çevirme ve öç almavirgs - Parafili . kontrol kurma duygusunu tatma isteği vardır.

Mazoşizm ve Sadizimin yanındavirgs - Parafili . teşhircilikvirgs - Parafili . röntgencilikvirgs - Parafili . fetişizm gibi davranışlar da cinsel sapmalar arasında yer alır. Aslen Parafili’ler iki ana gruba ayrılır. Bunlardan birivirgs - Parafili . cinsel davranış seçimindeki anormalliklere göre sınıflandırılmıştır:

Frotterizm: Halk arasında “fortçuluk” olarak adlandırılan “sürtünmecilik” hastalığıdır.

Koprofili: Dışkıdan cinsel haz alma.

Skatoloji: Cinsel ima taşıyan konuşma biçimleri ile cinsel haz alma durumu.

Sadizm ve Mazoşizm: Acı çekmekten veya acı vermekten cinsel haz alma.

Röntgencilik: Bir başkasını çıplak ya da cinsel ilişki sırasında izleyerek cinsel haz alma durumu.

Asiksifili: Bir başkası tarafından boğulma eylemi sırasında cinsel haz alma durumu.

Teşhircilik: Başkalarına cinsel organını onların rızası olmadan göstererek bundan cinsel haz alma durumu.

İkinci grupta ise cinsel obje seçimindeki anormallikler yer alır:

Fetişizm: Cinsel bölge olmayanvirgs - Parafili . belirli bir objeden yoğun bir biçimde cinsel haz alma durumu.

Transvestizm: Kişide bi¤¤¤¤üelite ya da homo¤¤¤¤üelite olmadığı haldevirgs - Parafili . kadın elbiseleri giyerek cinsel haz alma durumu.

Pedofili: Bebeklere ve çocuklara cinsel yönden ilgi duyma durumu.

Zoofili: Hayvanlara karşı cinsel istek duyma durumu.

Nekrofili: Ölü insanlara karşı cinsel istek duyma durumudur.

Amerika Psikiyatri Derneğivirgs - Parafili . cinsel davranış sapmalarının kıstaslarını son yıllarda oldukça sınırlamıştır çünkü cinsel tercihlerin yargılayıcısı olmaktan haklı olarak kaçınmaktadır. Bir davranışın cinsel davranış bozukluğu olarak nitelendirilebilmesi içinvirgs - Parafili .

- İnsan olmayan objelerin kullanılmasıvirgs - Parafili .

- Kişinin cinsel partnerine ya da kendisine ciddi anlamda acı vermesivirgs - Parafili .

- Partnerini ya da kendisini aşağılayıcı davranışlarda bulunmasıvirgs - Parafili .

- Cinsel davranışların; çocuklaravirgs - Parafili . insan ya da canlı olmayanlaravirgs - Parafili . veya rızası olmayan yetişkinlere yöneltilmesi kıstasları ele alınmaktadır.

Tüm bu Parafililervirgs - Parafili . yine Freudyen bir bakış açısıylavirgs - Parafili . Oidipal dönemdeki kimi işleyiş bozuklukları veya çocuklukta yaşanan kimi tatsız olaylarlavirgs - Parafili . veya kimi psikologlar ve psikiyatrlar tarafından “yok olma tehlikesiyle karşılaşılan veya bir anne-baba modeli altında ezilen kimliği ispat etme çabasının yansıması”; ya da “şiddet duygularının cinsel şekle bürünmesi” şeklinde açıklansa da Parafili vakalarına henüz kesin açıklamalar getirilebilmiş değildir.