Erişkin bir erkeğin vücudunun yaklaşık yüzde 60'ını, kadınlarda ise yüzde 50'sini oluşturan su, yaz aylarında ayrı bir önem taşıyor. Çevre ısısının artışı, terleme ve buharlaşma yoluyla su kaybını arttırıyor. Amerikan Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Yardımcı, su kaybı yaşanmaması için dikkat edilecek noktaları sıraladı:

SÜREKLİ SIVI ALINMALIDIR
Yaşlılarda ve çocuklarda, sıcak havalarda kolayca sıvı kayıpları oluşur. Bu iki grup gözlenmeli ve günlük sıvı ihtiyaçları düzenli olarak verilmelidir.
Spor yapanlar diğer risk grubunu oluşturur. Spor sırasında oluşan enerji ile vücut ısımız artar ve su kaybımız fazlalaşır. Spor öncesi, spor anında ve sonrası sıvı alınarak, sıcak havalarda dehidratasyon ve ısı çarpması önlenebilir.
Güneşe maruz kalarak çalışanlar veya uzun süre güneşlenenlerde de aynı riskler vardır. Sürekli sıvı alınmalıdır.