Stres kavramı ilk olarak 1930'larda endokrinolog Hans Selye tarafından ortaya atılmıştırnokta - STRESS ve Kalbiniz Selye'ye göre organizmalar olumsuz duyusal ve fizyolojik olaylar karşısında ortak bir biyolojik tepki gösterirlernokta - STRESS ve Kalbiniz Bunlara ''stresör'' adı verilirnokta - STRESS ve Kalbiniz


- Stresörler kaçınmak istediğimiz her şeydirnokta - STRESS ve Kalbiniz İnsanın bir yakınını kaybetmesi tüccarlar için borçlarını karşılayamama durumu fanatik futbol taraftarı için tuttuğu takımın kaybetmesi borsada oynayanlar için ani ve yüksek borsa düşmeleri önemli randevusuna trafik nedeniyle yetişememe gibi gündelik hayatımızda sık rastlayabileceğimiz şeyler birer stresördürnokta - STRESS ve Kalbiniz


- Akut stres ile karşılaşan insanlarda adrenalin salgısı artarnokta - STRESS ve Kalbiniz Kalp hızında artma ağız kuruması gibi belirtiler ortaya çıkarnokta - STRESS ve Kalbiniz Çok sık karşılaşmamak koşuluyla insan strese karşı koyabilirnokta - STRESS ve KalbinizSık tekrarlayan streslerde ise başa çıkamayacağımız birikimler ortaya çıkarnokta - STRESS ve Kalbiniz


- Araştırmalarkronik stresin vücut direncini kırdığını ve hastalıklara zemin hazırladığını göstermektedirnokta - STRESS ve Kalbiniz


- Stres sadece kalp veya sindirim sistemine zarar vermeznokta - STRESS ve Kalbiniz Bellek kaybı bağışıklık sisteminin zayıflaması şişmanlık(" Et değil dert "deyimimizi hatırladım) gibi sonuçlar da ortaya çıkarnokta - STRESS ve Kalbiniz Yani insanları kısa süre içinde öldürmeyen stresörler uzun vadede birikim sonucu er veya geç ölümcül hastalıklara zemin hazırlarlarnokta - STRESS ve Kalbiniz


- Birkaç yıldan beri stres artık ölçülebilir olmuşturnokta - STRESS ve KalbinizTükürükte hormon yoğunluğunu ölçerek vücudun nörolojik ve kimyasal tepkilerini inceleyerek stresin organizmayı nasıl yıprattığı somut bulgularla saptanmaktadırnokta - STRESS ve Kalbiniz Hamilelik döneminde stresin gelişmekte olan cenin'i de etkilediği anlaşılmıştırnokta - STRESS ve Kalbiniz Bu çalışmalar " Psikonöroimmunuloji " adında yeni bir bilim dalının doğmasına neden olmuşturnokta - STRESS ve Kalbiniz Bu bilim dalının bugün eriştiği nokta 1960 larda sigara ile kanserin ilişkisinin ilk kez ortaya atıldığı dönemi hatırlatmaktadırnokta - STRESS ve Kalbiniz


- Stres ile bağışıklık sistemi arasındaki ilişki ortaya konmuştur(Sheldon Cohen ve Arkadaşları-1991)nokta - STRESS ve KalbinizUzun süreli strese maruz kalma kişilerin üst solunum yolları enfeksiyonlarına yakalanma olasılığını 3-5 misli artırmaktadırnokta - STRESS ve Kalbiniz


- Başka bir çalışma da uzun süreli stres ile kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi göstermek amacıyla yapılmıştırnokta - STRESS ve KalbinizBu çalışmada sosyal yapı ve kalp-damar hastalıklarına yakalanma eğilimi bakımından insanlara büyük benzerlik gösteren Makak maymunları kullanılmıştırnokta - STRESS ve Kalbiniz


- Stres iki aşamada kendini gösterirnokta - STRESS ve Kalbiniz


- Birincisi "savaş-veya-kaç" tepkisidirnokta - STRESS ve KalbinizBeyin stresörü sezince verdiği komutla böbreküstü bezlerinin adrenalin salgısını artırırnokta - STRESS ve KalbinizBirkaç saniye içinde tansiyon yükselirnabız hızlanır karaciğer glikoz pompalar yağ rezervlerinin trigliserid ve enerjiye dönüşmesini sağlar dolaşan kan diğer organlardan çekilerek kaslara gönderilirnokta - STRESS ve KalbinizBütün bunlar organizmanın hayatta kalmak için hazırlanması demektirnokta - STRESS ve Kalbiniz Tabiatta yaşayan ilkel insanlar ve diğer canlılar bu hazırlığı takiben ya savaşır ya da kaçarak tehlikeden kurtulurnokta - STRESS ve Kalbiniz Uygar dünyada yaşayan insan vücudu her trafik ışığında adrenalin saldırısına uğrarnokta - STRESS ve Kalbiniz


Savaşmak veya kaçmak seçeneği de yokturnokta - STRESS ve Kalbiniz Direksiyonda oturmak ve beklemek zorundadırnokta - STRESS ve Kalbiniz Vücudun strese karşı yaptığı hazırlıklar boşunadırnokta - STRESS ve Kalbiniz Gereksiz yere nabız hızının artması kan basıncının yükselmesi dolaşımdaki yağ ve glikozun metabolize edilememesi sonunda yağların damarlarda plakalar halinde birikmesi; felçlere kalp krizlerine ve şeker hastalığına davetiye çıkartırnokta - STRESS ve Kalbiniz Uygar dünyada tehlike karşısında geliştirilen savunma strese yol açan tehlikeden daha zararlı olmaktadır(Robert Sapolsky)nokta - STRESS ve Kalbiniz


- İkinci aşama 10 dakika kadar sonra başlarnokta - STRESS ve Kalbiniz Bu aşama duygusal ve entellektüel stres ile ilgilidirnokta - STRESS ve Kalbiniz Hipotalamus adı verilen beyin bölümü ACTH denen bir hormonun salgılanma emrini verirnokta - STRESS ve Kalbiniz ACTH böbreküstü bezlerinden kortizon ve benzeri hormonların salgılanmasına neden olurnokta - STRESS ve Kalbiniz Bu hormonların aşırı miktarda salgılanması belleği ve öğrenme-algılama yeteneğini zedeler öfke yorgunluk depresyona neden olur bağışıklık sistemini zayıflatırnokta - STRESS ve Kalbiniz Kronik streste hastalıkla savaşan hücrelerin sık sık bastırılması sonucu vücudun enfeksiyonlara karşı direnci azalırnokta - STRESS ve Kalbiniz


- Stresin garip bir etkisi de vücut şeklini değiştirmesidirnokta - STRESS ve Kalbiniz Stres anında yağlar enerji sağlamak için yer değiştirirken genellikle karaciğer çevresinde birikirlernokta - STRESS ve Kalbiniz Yapılan araştırmalar göbekte biriken yağların kortizon benzeri hormonlara duyarlı olduğunu göstermiştirnokta - STRESS ve Kalbiniz Streste aşırı salgılanan bu hormon grubu göbek çevresinde yağlanmaya neden olmaktadırnokta - STRESS ve Kalbiniz Merkezi şişmanlama da denen bu durum ile kardiyo-vasküler hastalıklar arasındaki ilişkiye de dikkat çekilmiştirnokta - STRESS ve Kalbiniz


- Mide ve bağırsakların iç duvarlarına daha az kan gittiği için ülser riski artmaktadır