Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü tarafından guatr ameliyatlarının en çok korkulan komplikasyonu olan ses kısıklığını önleyen cihazın kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Cihaz, ameliyat sırasında ses tellerine giden sinirin monitorizasyonuna olanak veren yaralanma ve hasarı önleyerek, ses kısıklığı riskini sıfıra düşürüyor. Prof. Dr. Kenan Erzurumlu, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Doç. Dr. Cafer Polat ve Yard. Doç. Dr. Bülent Güngör'den oluşan ekip cihazın uygulandığı ilk 5 hastada hiçbir komplikasyon görülmediğini, hastaların hiçbir ses değişikliği olmadan tedavilerinin sağlandığını bildirdiler.

Ekip, cihazın bundan böyle guatr cerrahisi uygulamalarında rutin olarak uygulanacağını bildirdiler.

Bayram OK / SAMSUN (AHT)