A.A

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2008 verileri üzerinden yapılan bir çalışmaya göre kanserin dünyaya yıllık maliyeti 895 milyar dolar oldu.

Açıklamaya göre, söz konusu çalışma Amerikan Kanser Cemiyeti ve kanserle mücadele eden ünlü bisikletçi Lance Armstrong'un adını taşıyan Lance Armstrong Vakfı'na bağlı Livestrong adlı kuruluş tarafından yapıldı ve sonuçları "Kanserin Küresel Ekonomik Maliyeti" başlıklı bir raporla duyuruldu.

Kanserin dünyaya maliyeti 895 milyar dolar olarak belirlenirken kalp damar hastalıkları 753 milyar dolar maliyetle ikinci sırada yer alıyor. Rakamlar kanserin ekonomik yükünün kalp damar hastalıklarından yüzde 19 daha fazla olduğunu gösteriyor. 2008 yılı kanser maliyeti aynı yıl için dünyanın gayrisafi hasılasının yüzde 1,5’ini oluşturuyor.

Akciğer kanseri ilk sırada

Çalışmaya göre, 895 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olan sağlıklı yaşam yılı kayıplarının yüzde 15,5'una akciğer kanseri, yüzde 9,6'sına mide kanseri ve yüzde 8,6'sına karaciğer kanseri neden oluyor. Çalışmada akciğer kanserinin yıllık küresel maliyeti 188 milyar dolar, kalın bağırsak kanserinin 99 milyar dolar, meme kanserinin ise 88 milyar dolar olarak hesaplandı.

AİFD tarafından açıklanan ve DSÖ verileri üzerinden yapıldığı belirtilen çalışma raporuna göre; dolar bazında kanserden en fazla maddi kayba uğrayan ülke olan ABD'de, hastalığın maliyeti Gayri Safi Milli Hâsılanın (GSMH) yüzde 1,73'ünü oluşturuyor. Buna karşılık çok daha küçük bir nüfusa sahip olan Macaristan'da kanser ülkenin GSMH'sinin yüzde 3,5'una mal oluyor. Çalışma kapsamında incelenen ülkelerin yaklaşık yarısında kanser maliyetinin GSMH'ye oranı yüzde 1'in üstünde tespit edilirken, 25 ülkede yüzde 2'nin üzerine çıkıyor.

Açıklamaya göre, 2008 yılında tüm dünyada 7,6 milyon insan kanserden yaşamını yitirirken, 12,4 milyon insana da kanser tanısı konuldu. Ölümlerin yüzde 60'ı ve yeni kanser tanılarının yarıdan fazlası gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşti. Raporda bazı kanser türlerinin tedavisi olmasına rağmen bu tedaviler gelişmekte olan ülkelere geç eriştiği için ortaya çıkan olumsuz sonuçlara da dikkat çekiliyor. Örneğin rahimağzı kanserinin tedavisi olmasına rağmen yılda 274 bin kadın bu hastalıktan yaşamını yitiriyor. Can kayıplarının yaklaşık 241 bini düşük ve orta gelirli ülkelerdeki kadınlar arasında yaşanıyor. Uzmanlar yükün ağırlığına dikkat çekerek, bu durumun önümüzdeki yıllarda gelişmekte olan ülkelerin sağlık hizmetleri altyapısını büyük sıkıntılara sokabileceği ve kalkınmayı zorlaştırabileceği uyarısında bulunuyor.