Türkiye’nin Prostat Kanseri Haritası çıktı. Üroonkoloji Derneği’nin projelendirdiği, Sağlık Bakanlığı Kanser Kayıt Dairesi’nin desteklediği PROSTATTÜRK araştırması kanserin 2.5-12 yıl arasında erken teşhis edildiğini ortaya koydu.

Türkiye’de bir yılda 100 bin erkeğin 35’ine prostat kanseri tanısı konuluyor. Bu oran Amerika verilerine göre 100 binde 157, Norveç’te 76, İsveç’te 84.6, İspanya’da 56, İsrail’de 50, Japonya’da 20, Çin’de 15.

PROSTATTÜRK Çalışması sonuçlarını açıklayan Proje Koordinatörü Dr. Ferruh Zorlu, şöyle konuştu:

"Bu çalışma ile Türkiye’nin prostat kanseri haritasını çıkardık. Türkiye’de prostat kanseri Orta Avrupa ve Akdeniz ülkelerine yakın bir oranda görülüyor. Daha önceki veriler Türkiye’deki prostat kanserinin daha az olduğu yönündeydi. Erkeklerin prostat kanseri hakkında bilinçlenmesi, hekimlerin daha sık PSA bakması ve prostat kontrolleri erken tanı oranlarını arttırdı. Hastalık daha belirgin hale gelmeden, 2.5 ila 12 yıl arasında erken teşhis edilebiliyor ve iyileştirici tedavi imkanları hastalara sunuluyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Trabzon, Edirne, Kayseri, Gaziantep, Erzurum, Malatya, Eskişehir, Zonguldak’ta yürütülen PROSTATTÜRK Çalışması’na 4 bin 150 hasta katıldı. Çalışma sonuçlarına göre prostat kanserinin en sık İstanbul ve Ankara’da görüldü. Sonuçları değerlendiren Dr. Ferruh Zorlu, şöyle konuştu:

”Prostat kanserinin erken teşhisinde ilk adım olan PSA (Prostat Spesifik Antijen) testinin sıklıkla bakıldığı üniversite, eğitim-araştırma hastanelerinin yoğun olduğu bölgelerde prostat kanseri daha sık teşhis edilmektedir. Ankara ve İstanbul’da yaşayanlarda bu oran 100 binde 40’ı geçmektedir. En az ise 100 binde 17.7 oranıyla Edirne’de görülüyor. Adana’da ise 33.8 ile Türkiye ortalamasına (35/100 000) yakın prostat kanseri görülüyor."

Ameliyat süresi kısaldı


Cerrahi tekniklerin ilerlemesi ile daha küçük kesilerle ve kısa sürede prostat kanseri ameliyatlarının yapıldığına dikkat çeken Zorlu, tedavideki gelişmeler hakkında ”Robot sayesinde daha az kan kaybıyla ameliyat yapılmaktadır. Radyoterapi tekniklerindeki gelişmelerle tedavi başarıları artarken yan etki oranları azaldı. Riskli hastalarda radyoterapi ile beraber hormon kullanımı hastalığın tekrarlama oranlarını azaltarak yaşamı uzatmaktadır" dedi.