Motivasyon dışsal ve içsel olarak ikiye ayrılmaktadır. “Bir görevin ya da etkinliğin tamamlanması için sağlanan ödüllerle oluşturulan motivasyona dışsal motivasyon denir” (Karip2003s.177)….Dışsal motivasyona; yüksek notlar ve öğretmenin iltifatları şeklindeki pekiştireçler sonucu öğrencinin dışında oluşan faktörleri örnek verebiliriz(Küçükahmet2003s.173). Öğrencinin dışında oluşan faktörler ;ödül ceza takdir edilmek baskı rica sevilmek kabul görmek vBulletin. faktörlerdir. Başarılı öğrencilere verilen teşekkür ve takdir belgesi öğrencinin yaptığı ¤¤¤¤i imzalamak ve ¤¤¤¤e yıldız koymak birer dışsal motive araçlarıdır (Karip2003s.117). Aşağıdaki örnekte dışsal motivasyonu ele alacağız.

*Sınıf öğretmeni Uğur’dan sağlıklı beslenme ile ilgili bölümü fen bilgisi kitabından okumasını ister. Uğur babasını mutlu etmek için ¤¤¤¤ini yapar sürekli derslerden yüksek notlar alır. Uğur sağlıklı beslenme ile ilgili bölümü okuyarak notunu yükselteceğine inanır (Küçükahmet2003s.117).

Bu örnekteki öğrenci dışsal olarak motive olmuştur. Dışsal motive araçları öğrencinin öğrenme faaliyetlerini etkilemiştir.

Bir diğer motivasyon içsel motivasyondur.”Öğrencinin kendisinden kaynaklanan ihtiyaçların oluşturduğu motivasyona içsel motivasyon denir” (Karip 2003 s.117 )… Bireyin merakı öğrenme ihtiyacı yeterlilik ve gelişme duygusu büyüme ve yarışma duygusu gibi öğrencinin içinde yer alan ihtiyaçlar içsel motivasyonun kaynaklarıdır . İçsel motivasyona örnek verecek olursak;

*Ayşe sağlıklı olmak için diyetin önemli olduğuna inanır. Sınıf öğretmeni sınıfa beslenme ile ilgili bölümü okumalarını söylediğinde Ayşe sağlığına dikkat etmeyi arzuladığı için beslenme ile ilgili ¤¤¤¤ini istekli bir şekilde yapar (Küçükahmet2003s.173). Öğrencinin içsel motivasyonu öğrenme faaliyetini etkilemektedir.

Öğretmenin sınıf içinde öğrencilerin motivasyonlarını arttırmaya yönelik olarak yapabileceği değişik etkinlikler vardır aşağıdaki tabloda bunlar ele alınmıştır (Şişman ve diğerleri 2004 s.117).

Öğretmen dışsal motivasyonu ve içsel motivasyonu dengeli kullanmaya dikkat etmelidir. Öğrencinin ilginç anlamlı ve değerli gördüğü etkinlik için dışsal motivasyon kullanmaya gerek yoktur. Bunun yanında daha az ilginç anlamlı ve değerli olan bir etkinlik için motivasyonun arttırılmasında dışsal ödüllerin kullanılması gerekir. Dışsal motivasyonu sağlayabilmek için öğretmen öğreniciyi iyi tanımalıdır. Öğretmen öğrencinin hangi ihtiyaçlarının karşılandığını hangilerinin karşılanmadığını bilmek zorundadır çünkü giderilmiş ihtiyaçların motive edilme özelliği yoktur ( Karip 2003 s. 117 ). Bunlardan sonra motivasyon kuramlarını açıklamada yarar vardır.