Kan şekeri düzeyinizi normale yakın
tutmanız ayrıca, diyabetle ilişkili olan ve
uzun dönemde ortaya çıkan sağlık
sorunlarını da önleyebilir veya
geciktirebilir.
Aşağıdaki tabloda yer alan değerler sizin
diyabetinizin kontrolünü
değerlendirmenizde yardımcı olacaktır.
Bu kılavuz değerler birçok kişi için
geçerlidir ama herkeste geçerli olamaz.
Sizin için en iyi olan kontrol düzeyinin ne
olduğunu doktorunuzla veya diyabet
eğiticinizle konuşun. Sizin için en iyi
değer, bunlardan daha yüksek veya daha
düşük olabilir. Bu; yaşınız, kan şekerinizir
daha önce çok düşük değerlere inmiş
olup olmaması ve gebelik gibi faktörlere
bağlıdır.
AÇ KARNINA YEMEKLERDEN GLIKOZIlE
2 SAAT SONRA HEMOGLOBIN
IDEAL-NORMAL 110 mgidl’e kadar 140 mg;’dl’e kadar % 7′e kadar
KABUL EDİLEBILİR 140 mg’dl’e kadar 200 mgidl’e kadar % 8′e kadar
YUKSEK 200 mg%dl’den fazla 235 mg/dl’den fazla % 9 ve üzeri