Bir ölünün adlî muayenesi, birisi adlî doktor olmak şartıyla iki hekim, hâkîm ve tehlike umulan hallerde savcı tarafından yapılır. Bu iş, ölüyü son hastalığında tedavi eden hekime yaptırılmaz. Görülen lüzum üzerine ölünün mezardan çıkarılmasına müsaade edilir. Bu takdirde Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 277′inci maddesi gereğince mahalli belediyeye, yoksa muhtarlığa bildirilmesi lâzımdır.

Mâni sebepler olmadıkça, otopsiden evvel ölüyü tanıyanlara gösterilerek hüviyeti tesbit edilir. Cesedin dış görünüşü, bulunduğu yerin özellikleri tespit edildikten sonra ceset muayene edilir. Bu muayenede cesedin elbiseleri çıkarılır. Vücudun görünen bütün dış özellikleri (saç, sakal, ten rengi, yaşı, yaralar, lekeler vs. gibi) yazılır.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 81′nci maddesine göre, otopsi, ölünün hâli müsait oldukça mutlaka baş, göğüs ve kamın açılmasını gerektirir. Bilhassa cinayetlerde bu kısımlar mutlaka açılır.Otopsi sonunda, gerek dış muayenenin, gerekse otopsinin bütün neticelerini içinde bulunduran hâkim veya savcı ile hekimler tarafından imzalanan otopsi zabtı (tutanağı) hazırlanır. Doktorlar tarafından hazırlanan ve ölüm sebebini ve mekanizmasını bildiren gerekçeli rapora ise “Otopsi raporu” denir.