Normal, erişkin bir insan, her gün yeterince iyot almalıdır.Çocuklarda, gençlerde, gebe kadınlarda bu gereksinim biraz daha fazladır. Gereken miktarın altında iyot alan kişilerde, tiroid bezi kolayca büyümekte ve basit guatr oluşmaktadır.

İyot eksikliği bölgesinde, nüfusun %5'ten fazlasında basit guatr görülürse, artık o bölgede guatr, endemik hastalık (salgın hastalık) niteliğindedir. Dünyada halen önemli bir problem olan iyot eksikliği memleketimiz için de önemli bir sorun oluşturmaktadır.

Yurdumuz, endemik guatr bölgesi olarak sayılabilecek durumdadır.İyot yetersizliğine, doğal guatrojenlerin (lahana, turp, şalgam tohumu, Brüksel lahanası tohumu, soğan, sarımsak vBulletin) ve iz elementlerin katkıları da eklendiğinde, guatr oluşabilme olasılığı artabilmektedir.Yalnızca yiyeceklerle alınan doğal guatrojenlerin tek başına guatr sebebi olmaları beklenmez.

Guatr oluşmadan (tiroidi normal olup, normal çalışan) çocuklarda ve gençlerde iyot desteği yararlıdır. TC Sağlık Bakanlığı, 2000 yılından itibaren ülkemizdeki rafine edilmiş sofra tuzlarının iyotlanması kararını almıştır. Bu iyot desteğinin, ülkemizde basit guatr hastalığının sıklığını azaltması beklenmektedir.

Ancak guatr oluştuktan sonra alınan iyot, bazı nodüler guatr veya genel büyümüş guatr vakalarının, çok çalışan forma dönüşmesine neden olabilir. Bu nedenle guatrı olanların, doktora danışmadan iyotlu tuz kullanmaması gereklidir.

İyot sofra tuzu olarak , bazı vitamin ve öksürük şuruplarının içinde, bilgisayarlı tomografi ile görüntüleme yapılırken ve anjiografi sırasında damardan verilen ilacın bileşiminde ve ritim düzenleyici bir kalp ilacında bulunur.


Basit Guatr Tedavisi Nasıldır?

Nefes borusu veya yemek borusuna baskı yapacak kadar büyük değilse, estetik açıdan önemli bir problem yaratmıyorsa, tedavisi ilaçla yapılmalıdır. Bu ilaçlar doktor tavsiyesi ile kullanılmalı, en ideal doz hekimler tarafından belirlenmelidir.

Belli aralıklarla muayene edilip, gerekirse tiroid ultrasonografisi ve kandan bakılan TSH hormonu düzeyi ile, tiroid bezinde küçülme olup olmadığı ve ilacın etkinliği kontrol edilebilir.