Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti, sağlık ve eczacılık sisteminin hasta ve sağlık çalışanları açısından birincil ihtiyacının, ''MEDULA'nın sağlıklı bir şekilde çalışmasının sağlanması ve söz konusu sistemin aile hekimliği sistemi ve hastanelerle entegre edilmesi'' ile mümkün olduğunu bildirdi.

TEB Merkez Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde, artan sağlık harcamaları karşısında bir önlem olarak eczanelerin sınıflandırılmasının gündeme geldiğinin ifade edildiği belirtilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 'haksız kazanç elde eden' eczanelerin tespit edilmesinin hedeflendiği yönünde açıklamaların bulunduğu ifade edildi.

Eczacıların, reçete yazan değil reçete karşılayan bir meslek grubu olduğu vurgulanan açıklamada, ''Eğer reçete yazımına ilişkin bir hata bulunuyorsa, sorunun çözüm yeri eczaneler olamaz. Bununla birlikte, eczaneler ilaç güvenilirliğinin sağlanması amacıyla İlaç Takip Sistemi'nin hayata geçirilmesi için bugüne kadar her türlü katkıyı sunmuştur. Dolayısıyla, haberde bahsedildiği gibi eczanelerde sahte ilaç bulunması ve bu ilaçların kuruma fatura edilmesi mümkün değildir'' denildi.

Reçete onay sisteminin (MEDULA), sürekli değişen geri ödeme listeleri, ekonomik ve bürokratik engeller nedeniyle vatandaşlarla eczacıların karşı karşıya geldiği öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Sağlık ve eczacılık sisteminin hasta ve sağlık çalışanları açısından birincil ihtiyacı, MEDULA'nın sağlıklı bir şekilde çalışmasının sağlanması ve söz konusu sistemin aile hekimliği sistemi ve hastaneler ile entegre edilmesidir. Böylesi bir uygulama, ifade edilen sorunların çözümünü en doğru biçimde sağlayacaktır. Eczanelere gelen sayısı ve ilaç satışına ilişkin bulguya haiz olan kurumun, bugün yeni bir veriye ulaşmış gibi böylesi bir uygulama başlatacağını duyurması anlaşılamamaktadır.

Bizler bugüne kadar genel olarak sağlık özel olarak ilaç alanında kamu kaynaklarının en doğru biçimde kullanılması için her türlü çabayı sarf eden bir mesleğin mensuplarıyız. Ancak birer sağlık çalışanı olarak şunu da biliyoruz ki; sağlıkta tasarruf var olan kalemlere, basit birer bütçe kalemi olarak bakarak ve bunları azaltarak olmaz.

Tüm bu gerekçelerle; Türk Eczacıları Birliği olarak böylesi bir uygulamaya karşı olduğumuzu, sorunların tali adımlarla değil, özüne inen bir yaklaşımla çözülmesinden yana olduğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz.''