Gaz ve Kabızlık


Barsak kanalı günde yaklaşık olarak 200 ml gaz ihtiva etmektedir. Makattan ise günlük olarak yaklaşık 600 ml gaz çıkarılır. Bugüne kadar ki yapılan araştırmalarda sindirim siteminde karbondioksit, azot, oksijen ve metan gazlarının varlığı gösterilmiştir.

Bu gazlar da besinlerin bakteriler tarafından metabolize edilmesi sonucu oluşmaktadır. Geğirme mide ve yemek borusunda ki gazın ağızdan tekrar dışarı çıkarılmasıdır.

Toplumda sık rastlanılan bir şikayet olan kabızlık hastalar tarafından farklı şekillerde tanımlanır. Kimi hasta dışkılama sayısının az olması anlamında kabızlıktan bahsederken kimi hasta dışkılama hissinin eksikliği için kimisi de dışkılama işinin zorluğundan dolayı kabızlıktan şikayetçidir.

Normalde günlük dışkılama sayısı 1-3 arasında değişmektedir. En basit anlamıyla bundan daha az sayıda dışkılama varlığı kabızlık olarak adlandırılır. Bunun dışında yukarıda saydığımız şikayetlerin hepsi kabızlığın bir parçasıdır. Yani kabızlıkta hasta dışkılama esnasında çok zorlanır, dışkısı serttir ve tam boşaltamama hissi hakimdir.