Ekinokok Enfeksiyonları

Karaciğer ya da akciğer kılcal damarlarında kalan larva, çengellerini yitirerek kist hidatik denen içi sıvı dolu bir keseciğe donuşur. Birkaç ay içinde ceviz büyüklüğüne ulaşan kıstın çapı zamanla 10 cm’yi aşabilir. Kist bir duvarla sınırlıdır. İçinde hıdatik olarak bilinen berrak, renksiz, su gibi saydam bir sıvı bulunur. Kist duvarı iki katmandan oluşur. Dışta Üst üste dizili çok ince yaprakçıklardan oluşan kütikula yer alır. İçteki katman çimlenme zan olarak bilinir.

Ayrıca kistin çevresini konak canlının yabancı kütleye tepki olarak geliştirdiği bağdoku katmanı sarar.Çimlenme zarının iç yüzeyinden çok sayıda küçük kapsül gelişir. İnce bir sapla zara bağlı olan bu kapsüller zamanla kopar ve hıdatik sıvının içine düşer. Kapsüller de son konağın sindirim sistemine girdikten sonra proglotitleri üretecek olan embriyomu halde çengelli eki-nokok başlan bulunur. Kapsüller içerdikleri embriyonsu başlarla birlikte hida-tik sıvının dibinde “hidatik kum” denen birikintiyi oluşturur. Kapsül duvarı aynı zamanda yeni yavru kistleri oluşturan bir çimlenme keseciğidir.insanın yanı sıra koyun, sığır ve domuz da ekinokoklann ara konağıdır.

Kesilen bu hayvanlarda ekinokok enfeksiyonu varsa karaciğer ve akciğerlerin kistlerle dolu olduğu açıkça görülür. Kesilen hayvanlarda yavru kistler ana kistlerin dışında geliştiğinden hastalıklı organlarda kistler çok sayıda olabilir. Köpekler atılan hasta organlan yerse kistleri de sindirim sistemlerine almış olur. Köpeğin bağırsaklarında açığa çıkan ekinokok gelişerek erişkin biçimini alır. Ama bu bulaşma köpekte çok seyrek görülen ishal dışında bir bozukluğa yol açmaz. Ara konak insan olunca vücutta gelişen kistlerin sayışma, yerine ve büyüklüğüne göre değişen ağırlıkta ekinokok enfeksiyonları ortaya çıkar.

BULAŞMA YOLLARI
Ekinokok enfeksiyonlarının özellikle ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı bölgelerde daha yaygın olmasının nedeni, giriş bölümünde verilen bilgilerden kolayca anlaşılabilir.Çoban ve köylüler kist hidatikli koyun organlarını yiyerek ekinokok taşıyıcısı duruma gelen köpeklerle yakın ilişki içindedir. Bu durum ekinokoklann insanlara bulaşma olasılığım artırır. Kirli suların içilmesi, üstünde yumurtaların bulunduğu ve yeterince yıkanmamış meyve ya da sebzelerin yenmesi başlıca bulaşma yollandır. Ama çobanlar ve hayvan bakıcılannın bazı alışkanlıklarından kaynaklanan bir başka bulaşma yolu daha vardır. Yumurtayla dolu proglotitlerden bin köpeğin makat bölgesine takılarak şiddetli kaşıntıya neden olur ve hayvan bu rahatsızlık verici durumdan kurtulmak için burnunu anüsüne sürterek kaşır. Kaşıma sırasında asalaklar makat bölgesinden burna geçer. Böylece köpek sahiplen arasında oldukça yaygın görülen köpeğin burnunu öpme, el ve yüzü yalamasına izin verme ya da insanların tabağından yemek yedirme alışkanlıklan bilinçsizce bir bulaşma yoluna dönüşür.

BELİRTİLERİ
Larvaların yerleştiği başlıca organlar karaciğer ve akciğerdir. Ekinokok enfeksiyonları bu organlarda gelişir. Bu bölümde genel bir bakış açısıyla kist hidatikten kaynaklanan yerel fiziksel bozuklukların yanı sıra kistin nasıl bir gelişim süreci izlediği ve bu süreçlerin vücut üzerinde nasıl bir etki yaptığı incelenecektir.
Hidatik kist çeşitli biçimlerde gelişebilir. Ender olarak kist canlılığını yi-tinr ve tedaviye gerek kalmadan iyileşme gerçekleşir. Bu durumda kireç bağlayan kist duvarı çekilen filmlerde kolayca görülür. Bir başka olasılık da kistin kendiliğinden ya da bir yaralanma sonucunda yırtılmasıdır.

Yırtılan kistin içindekiler vücut sıvılarının bulunduğu bir boşluğa ya da geliştiği organa yayılabilir. Bu durum ölümle sonuçlanabi-len anafilaktik şok (ikinci kez karşılaşılan bir antijene karşı şiddetli alerji tepkişi) yaratacak ölçüde tehlikelidir. Bazen bakteriler içine girip üredikleri saydam kist sıvısını irinleştirir ve böylece kist bir apseye dönüşür

Ekinokoka karşı organizma alerji-bağışıklık tepkimesi biçiminde yanıt verir. Kanda eozinofil türü akyuvarların sayısı artar ve bunların bütün akyuvarlar içindeki oranı yüzde 20-25′i bulur. Vücutta ekinokoka karşı gelişen antikorların araştırılması tanıya yönelik incelemelerin temelini oluşturur.