Amniyosentez Nedir?
Amniyosentez - Amniyosentez Hakkında - Amniyosentez TanısıAmniyosentez anne karnındaki bebeğin iyilik halinin değerlendirilmesi için yapılan bir testdir. Bu test hakkında hamileler arasında oldukça değişik yorumlar olsa da son derece basit bir testtir.
İşlem özünde bebeğin içinde bulunduğu sıvıdan 30cc kadar alarak sıvı içindeki hücrelerin kültürlerle çoğaltıldıktan sonra kromozom yapılarının incelenmesine dayanır. Acı olarak anneden kan alınmasından daha ağrı veren bir işlem değildir. Sıvıyı almak için kullanılan iğne ile kan almak için kullanılan iğne hemen hemen aynıdır. Sadece daha uzundur çünkü geçeceği katmanlar annenin en yağlı kısmı olan göbeğidir. Ve tabii ki seyredenler için ürkütücüdür, çünkü annenin o ana kadar eşine bile dokundururken imtina ettiği en değerli kısmı olan karnına bir iğnenin batması şeklinde görülür.

Gebelik boyunca yapılan pek çok testte amaç varolabilecek genetik anormalliklerin tespiti ve bu bebeklerin sağlıklı doğmaları için doğumun kontrolüdür. Amniosentez sayesinde bebek hakkında pek çok bilgiye sahip olabiliriz. Mesela bebeğin içinde bulunduğu bu sıvıda istediğimiz enfeksiyonu tarayabiliriz, bebeğin akciğer gelişimi hakkında gerçeğe yakın bir fikir sahibi olabiliriz, genetik yapısı hakkında ailede önceden varlığı bilinen hastalık veya sendromları tanıyabiliriz.

Amniosentez tanı için yapılan sade bir testtir. Tıpkı memenjiti tanımak için omuriliğe girip sıvı almak gibi.


Op. Dr. Seçil Günay AVCI

Kadın Hastalıkları ve Doğum