Çok az sayıda sperm bulunan ağır oligospermi ile sperm hücresi yokluğu olan azosperminin birbirinden ayırt edilmesi çok önemli.

Ağır oligospermide meninin santrifüje edilmesiyle elde edilebilecek az sayıdaki sperm mikroenjeksiyon için kullanılabiliyor, böylece ilave testlere veya sperm elde etme girişimlerine gerek kalmayabiliyor.

Testislerde normal üretilen spermlerin varlığına karşın boşaltım sistemindeki tıkanıklıktan kaynaklanan sorunlarda, testislerden iğneyle doku aspirasyonu (TESA) veya doku biyopsisi (TESE) yapılarak, sperm hücresi aranıyor.

Tıkanıklığa bağlı durumlarda testisten yüzde 100′e yakın oranda sperm elde etmek mümkün. Tıkanıklık haricindeki nedenlere bağlı durumlarda ise sperm elde etme şansı yüzde 50 civarında.

Daha basit, ucuz ve zahmetsiz olduğu için öncelikle iğneyle alma yönteminin tercih edilmesi gerekir, sperm üretimi olan hastalarda yüzde 80 civarında iğne yöntemi ile sperm bulunabilir