Üremi Nedir?


Tanımı: Kanda çok fazla üre bulunması hali.

Nedenleri: Bu, bir böbrek yetmezliği işaretidir, çünkü üre, böbreklerin normalde kandan çektikleri başlıca artık maddedir.

Üre azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu bir maddedir. Çeşitli vücut salgılarında ürenin bulunması, istenmeyen sonuçlar doğurur.

Tükürükle salgılanan üre, ağızda kötü bir tada ve kötü bir soluk kokusuna yol açar, çünkü burada üre, mikro-organizmalar tarafından, amonyak’a yıkılır.

Mide sıvısıyla salgılandığında, yıkım ürünleri ülserleşmeye ve mide iç yüzünün kanamasına neden olduğundan, kusma ve bulantıya neden olur.

Diğer üremi belirtileri, baş ağrısı, baş dönmesi, geçirilmeyen hıçkırık ve ağır şekillerinde de, böbrek yetmezliği sonucu ortaya çıkan çırpınmalar ve komadır.

Böbrek yetmezliğinin her şekli, üremiye neden olur. Bundan dolayı tedavi nedene yöneliktir. Uygun vakalarda, suni böbrek kullanılabilir. Kronik vakalardaysa, ömür boyu diyaliz gerekir.