Beyin Zarı Hastalıkları


Beyin zarları merkez sinir sistemini saran kılıflardır. Sert zar (dışta, kafatası kemik çeperine dayalı), örümceksi zar ve ince zar (bu kat en içte bulunur ve beyin ile omuriliği sarar) olmak üzere üç kattan oluşurlar, örümceksi zarın altındaki boşlukta beyin omurilik sıvısı bulunur. Beyin zarları hem koruyucu, hem de beynin beslenmesi görevini yüklenen bir sistemdir. Beyin zarlarının tahriş olması beyin zarı hastalıklarına yolaçar.

Beyin zarı hastalıklarının baş ağrıları, kusma ve peklik olmak üzere üç genel belirtisi vardır, özellikle enseyi etkileyen kasılmalar görülür. Alt sinir dokusunun tahriş olması yüzünden, çırpınmalara, inmelere, ruhsal bozukluklara (karakter değişmesi, sayıklama) ve hatta baş dönmesine, sağırlığa, göz bozukluklarına yolaçan kafatası sinir hastalıkları da ortaya çıkabilir. Kuşkusuz sonunda, beyin omurilik sıvısının yapısı da değişebilir. Bu nedenle, belde açılan bir delikten örnek alınarak beyin zan yangısının türünü belirlemek çok önemlidir:

Gerçekten bu muayene sonucu irinli beyin zarı yangısı veya beyin omurilik yangısı veya verem kökenli beyin zarı yangısıyla karşılaşılabilir. Beyin-omurilik yangısı genellikle menengokokların ve kimi zaman da streptokokların, stafilokokların, pnömokokların yolaçtığı bir salgın hastalıktır. Verem kökenli beyin zarı yangısı streptomisin ve izoniazit ile rifampisin tedavileriyle kötü sonuçlar doğuran bir hastalık oimaktan çıkmıştır.

Yüksek tansiyon, damarlardaki biçim bozuklukları, kimi mikroplu hastalıklar (tifo, difteri, akciğer yangısı, kalp zarı yangısı) alkol ve karbon monoksit zehirlenmeleri, şeker hastalığı, çarpmalar ve bunların sonucunda ortaya çıkan ciddi hematomlar (damarlardan sızan kanın deri altında toplanması) beyin zarlarında kan toplanmasına yolaçabilirler. Beyin zarlarındaki bu kanamaların çoğu ameliyat gerektirir.


alıntı