Akut Batın Nedir


Karın boşluğu içindeki organların akut hastalıklarında oluşan tablodur. Bu hastalıklar küçük farklılıklarla aynı belirtileri verirler. Bu belirtiler birdenbire başlar.

1- Ağrı: Birdenbire en şiddetli şekilde ortaya çıkması veya yavaş yavaş artışı, zaman zaman gelip geçişi teşhise yardım eder. Karında şiddetli ağn, bağırsak atardamarının tıkanması veya aort anememasında görülür. Ağrı kesici ilâçlara cevap alınmaz.

Birdenbire, bıçak saplanır gibi ağrı, akut pankreatitlerde, mide-bağırsak kanalı delinmelerinde görülür. Bunlar ağn kesici ilâçlarla geçirilebilir.

Kunt ağrılar iltihaplı hastalıklarda görülür. Akut apandisitin ağnsı bu şekildedir.

Kramp şeklinde gelen gelip geçici ağrılar, İçi boş organlar olan bağırsak, safra yolları, idrar yollan tıkanmalarında görülür.

Ağrının başlangıç yeri ve yayılması da teşhiste önemlidir. Akut batında ağn,, olayın başladığı yerde oluşur. Bu ağrının yer değiştirmesi veya yayılması, karın zarı iltihabının yaygınlaştığını gösterir.

2- Kusma- Bulantı: Kusma ön planda ise gastroenterit, akut gastrit, akut pankreatit, koledok taşı, üst bölüm bağırsak tıkanması akla gelmelidir.

3- Gaz ve dışkı retansiyon

Bu bağırsak tıkanmasına işaret eder.

4- Tİtreme-Ateş: Karın içindeki iltihaplı hastalıklarda ateş yükselir, titreme ve ateş, delinmiş apandisit, safra yolları enfeksiyonlarında, idrar yolları enfeksiyonlarında görülür.

Muayenede; akut karında en Önemli bulgu karın kaslarının spazmıdır. Bu spazm başlangıçta olayın başladığı bölgededir, sonra tüm batına yayılır. Gözlemde karnın solunuma iştirak etmemesi bu kasılma sebebi iledir.

Bağırsak seslerinin bulunmaması karın zarı iltihabını belirtir.

Bağırsak seslerinin zaman zaman durup başlaması, ince bağırsak tıkanması ve akut pankreatitte görülür.

LABORATUVAR BULGULARI: Hematokrit düşerse, anemi ve kanamayı gösterir.

Hematokrit yükselirse, serum kaybını gösterir.

Akut batında sıvı kaybı, periton boşluğuna veya bağırsak boşluğu içine dolma İle oluşur.

Lökositler artar:


Serumda amiloz yükselmesi ilk pankrea-titi akla getirir. Fakat bağırsak atardamarı tıkanmasında, bağırsak tıkanmalarında, mide delinmelerinde de yükselebilir.

İdrar yolları tıkanmalarında idrarda kan görülür.

Karın zarına bir iğneyle girilerek gelen sıvı incelenir: Sıvı kanlı ise, kanama veya dalak yırtılması, dışkı varsa bağırsak delinmesi, idrar varsa mesane yırtılması, safra varsa safrakesesi delinmesi veya karaciğer yırtılması, amilaz, lipaz gibi pankreas enzimleri varsa pajıkreatit teşhisi konabilir. Radyolojik inceleme: Batında içi boş organ delinmesine bağlı serbest hava var mı, safra kesesi veya böbrek ve üreterlerde taş var mı, safra yollarında hava var mı? İncelenir.

Tedavi: Kesin teşhisi koymadan kesinlikle ağrı kesici uygulanmamalıdır. Sıvı ve elektrolit dengesi sağlandıktan sonra hemen cerrahî girişim yapılmalıdır.