Trombosit Süspansiyonu Nasıl Verilir?


Trombositler kanama durumlarında kanamanın durdurulmasında görev yapan çok küçük kan hücreleridir. Kırmızı kemik iliğinde üretilirler, ömürleri 3-4 gündür. Kanama durumunda , doku zedelenmesinin olduğu bölgede birbirlerine ve çevrelerindeki yapılara yapışarak adeta kanama odağının önüne bir tıkaç oluştururlar.


Trombositlerin azalması veya fonksiyonlarının bozulması durumlarında (kanamalı hastalıklar, ağır kan kayıpları, kan kanseri gibi bir çok hastalıkta) trombosit süspansiyonuna ihtiyaç olmaktadır.

Trombosit süspansiyonları 20-24 C'de özel trombosit saklama dolaplarında 5 gün muhafaza edilebilirler.

Genellikle trombosit ihtiyacı olan hastaların bu açığını kapatmak için bol miktarda süspansiyon verilmesi gerekmektedir. Tromboferez denilen özel bir yöntemle kan bağışçısından sadece trombositler alınmakta alınan kanın geri kalan kısmı bağışçıya geri verilmektedir. Bu işlem için yapılmış özel bir cihaz kullanılmaktadır. Böylece random bağış yöntemine göre çok daha fazla hücre elde edilebilmektedir.

Trombosit süspansiyonları alınış yöntemine göre 2 şekilde hazırlanır:

Random donör trombosit süspansiyonu: Özel kan torbasına alınan kan daha sonra santrifüj edilerek trombositleri ayrıştırılır. Bu yöntemle 1 ünite trombosit süspansiyonu elde edilir; geri kalan kan ise bir başka hastanın ihtiyacı için kullanılabilir.

Tromboferez: Bu yöntem sayesinde bir bağışçıdan bir seferde 6-7 kat daha fazla trombosit elde edilebilmektedir. Bu yöntemle elde edilen süspansiyon daha saf olmakta ve ayrıca kan bağışçısı daha sık aralarla kan verebilmektedir. Aferez donörleri yılda toplam 24’ü geçmemek üzere her 3 günde bir cihaza bağlanabilir.