Çıkık, Kırık ve burkulmalar

Burkulma, Kırık ve Çıkıklar; bükülme, yanlış hareket veya darbe sonucu eklemlerde görülen travmalardır. Eklem bağları yırtılır veya gerilirse, buna burkulma, eklem yerinden çıkarsa, buna da çıkık denir. Bu görünür kazalar, aynı kırık olaylarındaki belirtileri gösterir: Şiddetli sancı ve iki kemik arasındaki eklemde güçsüzlük.

El ve ayak bilekleri

En sık rastlanan burkulma, ayak bileğinde görülür. Sebep olduğu ağrıdan başka, lokal bir şişkinlik göze çarpar. Yürümek, büyük ıstırap verir. El bileği için de aynı belirtiler geçerlidir.

Tedavi ve Yapılması Gerekenler

Önce zedelenen eklemi (el veya ayak bileği), sıkı bir sargıyla sararak, mümkün olduğu kadar hareketsizleştirin. Sonra da, bir doktora görünmeden elinizi kullanmayın, ayağınızla yürümeyin (kırık ihtimaline karşı).

Diz Kırıkları

Bu eklemde meydana gelecek travmalarda çok şiddetli ağrılar duyulabileceği gibi, menisküs olasılığı da vardır. Ayrıca önemli bir şiş de, bacak kemiği ile kalça kemiği arasında meydana çıkabilir.

Sıkı bir sargıyla dizin bulunduğu pozisyonda hareketsiz kalmasını sağlayın Hemen sonra doktora danışın. Durum kendiliğinden düzelse bile, görünmekte yine yarar vardır.

Omuz Çıkıkları, İncinmesi

En sık rastlanan çıkıklardan biridir. Şiddetli bir ağrı ve eklemi oynatma imkânsızlığı ile kendisini belli eder. Ayrıca çıkan omuzda
şekil bozukluğu görülür ve kazazede, dirseğini vücuduna yaklaştıramaz.

Tedavi Yapılması gereken


Eklemi kendi kendinize yerine oturtmaya kalkışmayın. Buna karşılık omzu bir eşarpla sarıp, hareketsizleştirin. Koltuk altına da bir katlanmış çarşaf koyun.

Kas kopması

Bazen aşırı bir güç harcandığında, bir kas kümesi düzeyinde şiddetli bir ağrı belirir. Kişide görülen bu durum karşısında kazazede hastaneye götürülmeli, teşhis ve tedavisi gerçekleştirilmelidir.