Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden psikiyatri uzmanı Dr. Derya İpekçioğlu, yaşlılardan en çok anksiyete bozuklukları, depresyon, mani, uyku problemleri, psikoz, ihmal, suistimal, psikoz ve demans gibi rahatsızlıklar nedeniyle başvuru geldiğini söyledi.

İpekçioğlu, aile içindeki rollerin ve ilişkilerin değişmesi, yakın çevrede arkadaş, eş kaybı gibi üzüntüler yaşanmasının 65 yaş üstü kişilerde ruhsal problemlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını belirtti.