Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duyulan illerde yeni organ nakli merkezleri açılmasına karar verdi.
Van'da birer böbrek ve karaciğer, Hatay, Şanlıurfa ve Trabzon'da ise karaciğer nakli merkezi açılacak.

Organ nakli merkezlerinin yapılacak planlamaya göre açılması kararı bulunan Sağlık Bakanlığı, illerin demografik yapısı, organ bekleme listesindeki kayıtlı hasta sayısı, merkezlerin kapasite kullanım durumu, bölgelere göre nüfus ve merkez sayıları, transplantasyon yapılabilecek hekim sayıları ve ülke geneline dağılımı gibi kriterleri dikkate alarak 2012 yılında yeni organ nakli merkezi açılmasına ihtiyaç duyulan illeri belirledi.

Sağlık Bakanlığının kararına göre, Van'da birer böbrek ve karaciğer, Hatay, Şanlıurfa ve Trabzon'da ise karaciğer nakli merkezi açılacak.

-Öncelik kamunun-

Bu illerde yeni merkez açmak için başvurular bakanlıkça değerlendirilecek.

Kamu hizmetlerinin sürekliliği ve sürdürülebilirliği ile uzman hekim eğitimi bakımından öncelikle bu illerdeki devlete ait üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinden yapılacak başvurular dikkate alınacak.

Kamuya ait hastanelerden başvuru yapılmaması halinde özel hastanelerin başvuruları değerlendirilecek.

Belirlenen sayının üstünde başvuru olması halinde hak sahibi, noter huzurunda yapılacak kurayla belirlenecek. Hak sahibi hastaneye merkez açma nihai başvurusu yapmak üzere ön izin verilecek.

Ön izin başvurusunda bulunacak merkezlerin başvuru yaptıkları tarih itibarıyla mevzuatta öngörülen fiziki şartlara ve personele sahip olmaları gerekecek.

Merkez açma talepleri 2 Ocak-29 Şubat tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilecek. Ön izinlerin değerlendirilmesi aşamasında gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Merkez açma ön izni alan hastane, mevzuata uygun olarak ruhsat başvurusunu ön izin tarihinden itibaren 2 ay içinde eksiksiz olarak il sağlık müdürlüğü aracılığıyla Sağlık Bakanlığına yapacak. Bu süre içinde ruhsat başvurusu yapılmazsa başvuru sahibinin ön izni iptal edilerek yeni hak sahibi noter kurasındaki sıraya göre belirlenecek.AA