Nöroloji Uzmanı Zübeyde Aytürk, hızla yaşlanan Türkiye nüfusu için alzheimer hastalığının büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi.
Memurlar Vakfı (MeVa) Kadınlar Kolu, üyelerine yönelik alzheimer semineri düzenledi. Hotel İçkale'de düzenlenen seminerde konuşan Nöroloji Uzmanı Zübeyde Aytürk, Türkiye'de yapılan çalışmalarda 65 yaş üstü kişilerin yüzde 5, 70 yaş üzeri kişilerin yüzde 9.8, 85 yaş üzeri kişilerin yüzde 30-50’sine alzheimer tanısı konduğunu belirtti. Aytürk, "Toplumun yüzde 6’sı 65 yaşın üzerinde. Ancak 2020’de bu oran yüzde 10-12'ye yükselecek ve yaygın bir hastalık olarak karşımıza çıkacak." dedi.

Alzheimer ile mücadelenin kişisel bazda çok zor olacağını, devlete bu konuda önemli görev düştüğünü vurgulayan Aytürk, “Devletin, önce bakıcı yükünü hafifletmesi lazım. Bunun için öncelikle profesyonel bakım evleri kurulması gerekiyor. Sağlık ve sosyal problemlerine destek olan kurumlara ve kurumsal desteğe mutlaka ihtiyaç var. Çünkü bu sorunların kişisel olarak üstlenilmesi maddi ve manevi çok zor. Alzheimer; sosyal yardım uzmanları, hekimler, toplum sağlığı uzmanları olsun, bu konuyla ilgilenecek kesimlerin ortak çabasıyla üstesinden gelinebilecek bir hastalık. Altyapımızın sağlam olması lazım, yaşlanıyoruz çünkü.” diye konuştu.CİHAN