Yüksek Tansiyon ve BelirtileriTansiyon, kan basıncı anlamına gelir. Tansiyon hastalarının atardamar kan basıncının normalden yüksektir. İki çeşit tansiyon vardır. Yüksek tansiyon (hipertansiyon), düşük tansiyon (hipotansiyon).

Yüksek Tansiyon: En sık görülen nedenlerden biri, küçük atardamarların iç çaplarının daralması sonucu damar sisteminin direncinin artmasıdır. Damar esnekliğinin azalması durumunda büyük damarların kan atımı sırasında yeterince genişleyememesi sonucu sistol basıncı yükselir, diastol basıncı ise düşer. Yüksek tansiyon kalp ve damar hastalıklarına yol açar, artheroskleroz ve miyokart enfarktüsünü hızlandırır, beyin kanamalarına neden olur, gözde retina damarlarını yıkıma uğrayarak bozar, böbrekte işlev bozukluklarına yol açar, kol ve bacak arterlerinde yol açtığı yıkım sonucu yürüme güçlüklerine, hatta zaman zaman gerekli kanı alamamaktan kaynaklanan kangrenlere yol açar. Hastaların % 80′inde hastalığa yol açan neden bilinmez, kalan % 20′sinde ise böbrek hastalıkları, büyük damar anomalileri, hormon bozuklukları yüksek tansiyonun başlıca nedenidir.

Belirtileri:Yüksek tansiyonlu hastalarda başta ve ensede ağrı, kulaklarda çınlama, sıkıntı duygusu, çarpıntı, erken yorulma vBulletin belirtiler görülür. Daha ileri dönemlerde de zarar gören organlardaki bozukluklar eklenir. Önceleri kolaylıkla hissedilen bu belirtileri, tansiyonun yaşam, fazla tuz, soyaçekim, doğum kontrol hapları, sigara, hareketsizlik, yüksek tansiyona yakalanma olasılığını artıran öğelerdir. Küçük tansiyonun yüksek olması durumunda hastalık en hızlı biçimiyle gelişir. Önlenmemesi durumunda böbrek yetmezliğine, birkaç ay içinde de ölüme yol açar. Yüksek tansiyon olaylarında tuzun kısıtlanması gerekir.

Ayrıca hastalar gözetim altında tutulmalıdır. Günümüzde tedavi edilemeyen yüksek tansiyon çok azdır. İlaçlar basamaklar halinde aşamalı olarak kullanılır, bir basamaktaki ilaçlardan yarar görülmemesi durumunda, öncekiler kesilmeden sonraki basamağın ilaçlan eklenir.