sabah.comSağlık Bakanlığı müfettişleri, Hacettepe Üniversitesi'nde çift kol ve çift bacak nakli sırasında hayatını kaybeden Şevket Çavdar'la ilgili incelemeyi tamamladı. İnceleme sonucunda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kompozit Doku Nakli Konseyi üyelerinin sorumluluklarının bulunduğu belirlenerek, YÖK'e suç duyurusunda bulunuldu.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hacettepe Üniversitesinde 24 Şubat 2012 tarihinde Şevket Çavdar isimli hastaya yapılan ekstremite (çift kol-çift bacak) nakli ile Cengiz Gül isimli hastaya yapılan yüz nakli endikasyonlarının uygun olup olmadığı konusunda Recep Akdağ'ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı müfettişlerince başlatılan incelemenin sonuçlandığı açıklandı. Açıklamada şöyle denildi:

"Müfettişlerce düzenlenen raporda belirtildiği üzere; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde; Kompozit Doku Nakilleri Merkezi Yönergesi ile Güncel Endikasyon Rehberine aykırı bir şekilde; hasta Şevket Çavdar'a endikasyon yönünden uygun bulunmayan ekstremite nakli yapıldığı, ayrıca Cengiz Gül adlı hastaya da Konsey tarafından uygun bulunmamasına rağmen endikasyon dışı yüz naklinin gerçekleştirildiği, her iki vakada operasyonların sorumlu hekimi ile ekstremite nakli için onay veren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kompozit Doku Nakli Konseyi üyelerinin sorumluluklarının bulunduğu, belirlenmiş olup, ilgililer hakkında 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 53.maddesine göre gerekli idari ve adli soruşturmanın yapılmasını teminen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."