Sağ Kalp Yetmezliği Nedir ?


Sağ kalp yetmezliği, çoğunlukla sol kalp yetmezliğine bağlı olarak gelişir. Yani sekonder bir hastalıktır. Sağ kalp yetmezliği, kanın sağ atrium ve büyük venlere göllenmesi ile oluşan bir tablodur.

Etyoloji

En önemli nedeni, sol kalp yetmezliği olup sol kalp yetmezliği nedenleri aynı zamanda sağ kalp yetmezliğine de yol açar. Aritmiler ve ileti bozuklukları, alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklar ve bazı ilaç grupları, kapak yetmezlikleri sonucu kanın ventriküllere göllenmesi, virüs ve bakteri enfeksiyonları kronik kalp yetmezliğinin nedenleridir.Belirti ve Bulgular

Sağ kalp yetmezliğinin en önemli belirtisi, ödemdir. Ödem, çoğunlukla alt ekstremitede (bacaklarda) ve batında toplanmıştır.
Karaciğer ve dalakta (hepatomegali ve splenomegali) büyüme olur.
Artmış olan venöz akıma bağlı olarak karaciğerin yükü artar.
Hepatomegali sonucu sağ hipokondriumda ağrı vardır.
En tipik semptom ise üzerine basınç uygulandığında, juguler venin dolgunlaşmasıdır.
Ayrıca sağ kalp yetmezliğinde, gece idrara çıkma çok sık görülürKomplikasyonlar

Aritmi, kondüsyon bozuklukları, alınan ilaçlara bağlı toksik etkiler, baş ağrısı,

kramplar gibi sekonder olaylar görülebilir.

Tanı Yöntemleri

Fizik muayene ve hastanın hikayesi önem taşır. Bunun yanı sıra laboratuar tetkikleri,

idrar tetkikleri, EKG, teleradyogram, ekokardiografi ve kalp kateterizasyonu yapılabilir.

Tedavi

Hastaya yatak istirahati, diyet, hafif egzersizler ve tıbbi tedavi verilir