Amfizem Nedir ?

Vücudun herhangi bir yerinde patolojik olarak hava toplanmasıdır. Solunum sisteminde ise amfizem, akciğerlerin terminal bronşiollerinin distalindeki hava yollarının genişlemesi ve normalden fazla hava dolması demektir.Etyoloji

Sigara ve hava kirliliği gibi irritanlar, uzun süren ve ağır geçen nöbetlerle gelen astım, sosyo-ekonomik şartlar, kötü hijyen, yeterli beslenememe enfeksiyonları artırır. Bronşit, bronkopulmoner enfeksiyonlar, tüberküloz, bronşektazi vBulletin. hastalıklar, amfizem nedenleri arasındadır.Belirti ve bulgular

Kronik öksürük (Öksürükle özellikle sabahları zorlukla çıkarılan beyaz müköz balgam vardır.),
Hırıltılı solunum (wheezing),
Hipoksi,
Bol miktarda pürülan balgam,
Hiperkapni (kanda korbondioksit miktarının artması),
Dispne (Başlangıçta eforla gelir, hastalık ilerledikçe istirahat hâlinde de dispne görülür.) vardır.Hastalığın ilerleyen dönemlerinde;


Çok çabuk yorulma,
Iştahsızlık,
Halsizlik,
Fıçı göğüs (Göğüs çeperinin ön ve arka kısmının genişlemesi sonucu olur.),
Ekspirasyonun zorlu olması ve uzaması (En karakteristik özelliğidir) GörülürTanı Yöntemleri

Fizik muayene, akciğer grafileri, solunum fonksiyon testleri, bilgisayarlı tomografi, laboratuvar tetkikleri yapılır. Özellikle tam kan sayımı yapılır. Eritrosit sayısı artmıştır (polisitemi).

Tedavi

Tıbbi tedavi uygulanır. Sigara içenlere sigara içmemesi önerilir.