Hematoraks Nedir ?

Plevral boşlukta kan toplanmasına hematoraks denir.

Etyoloji

Çok defa travmatiktir. Delici ve batıcı yaralanmalarda, kaburga kırıklarında,yaralanmalarda, plevrada kan toplanabilir. Ayrıca habis tümör ve akciğer embolisinde de görülebilir. Plevra çok ciddi rezorbe etme gücüne sahiptir; ancak bazı durumlarda plevradaki kan pıhtılaşır ve solid bir kitle görünümü verebilir. Hematoraks, travma nedeniyle gelişirse hızlı ve çok kanama olabilir. Travma dışında gelişen hematorakslarda ise kanama yavaş olur.

Belirti ve bulgular

Dispne,
Göğüs ağrısı,
Hipotansiyon,
Siyanoz,
Taşikardi,
Taşipnedir.

Komplikasyonlar

Plevral hematorakslarda gelişen en ciddi komplikasyon, enfeksiyon ve ampiyemdir.

Tanı yöntemleri

Fiziksel muayene, anemnez alınması, çekilen akciğer grafileri ve torasentez ile tanı konur.

Tedavi

Plevra boşluğuna biriken kan boşaltılır. Boşaltılmazsa yaygın fibrozise neden olur. Bu da ilerde solunum fonksiyonlarının azalmasına yol açabilir.