Atelektazi Nedir ?

Alveollerin kollapsıdır (havalanamaması). Bazen akciğerin belirli bir bölgesinde,

bazen de akciğerin tamamında görülebilir. Bronş ve bronşiollerin herhangi bir nedenle

tıkanması sonucu alveoller havalanamaz ve kollabe (büzüşme) olur.Etyoloji

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), bronşektazi, hareketsizlik, nazogastrik

beslenme, batın ve göğüs ameliyatları sonrası vBulletin. durumlarda atelektazinin ortaya çıkma

olasılığı fazladır.

Atelektazi gelişiminde en çok iki neden gösterilmektedir;

Solunum yolu tıkanması: Birçok küçük bronş ya da büyük bronşların

müküs tıkacı ile tıkanması sonucu gelişir. Tıkanma nedeni bazen tümörler

de olabilir.

Sürfaktan eksikliği: Sürfaktan madde, alveol yüzeyini kaplayan sıvıya

denir. Alveol epitelinden salgılanır. Bu madde, alveollerin yüzey

gerilimini 2-10 kat azaltır ve normal akciğerlerin kollabe olmasıını önler.

Ancak bazı durumlarda azalır ve bu azalma atelektaziyi ortaya çıkaracak

kadar önemlidir.

Belirti ve bulgular

Öksürük,
Balgam,
Hafif ateş,

Geniş alanları kaplayan atelektazi mevcutsa;

Solunum sıkıntısı,
Dispne,
Siyanoz,
Taşikardi,
Taşipne,
Plevral ağrı vardır.
Komplikasyonlar

En çok görülen komplikasyon pnömonidir.

Tanı Yöntemleri

Geniş alanlarda oluşan atelektazi mevcut ise tanı düz akciğer grafileri ile konur.

Arteriyel parsiyel oksijen basıncına bakılır, pulmoner ödemde basınçda düşme vardır.

Tedavi

Tıbbi tedavi yapılır.