Bronşiolit Nedir ?

Bronşiollerin inflamasyonudur. Akut başlayabileceği gibi farenjit, larenjit veya bronşiti de izleyebilir.
Çeşitli virüsler, bronşiolite neden olmaktadır. Bebeklerde ve küçük çocuklarda özellikle 2-18. aylar arasında sık görülür

Belirti ve bulgular

Başlangıçta basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibidir.

Taşipne(hızlı solunum),
39-40 °C ateş,
Nöbet halinde inatçı öksürük,
Burun kanadı solunum (Inspirasyonda burun kanatları açılır.),
Siyanoz (oksijen yetersizliğine bağlı derinin morarması) ,·Dispne (solunum güçlüğü),
Interkostal kaslarda ve supraklavikular çukurlarda solunumla içeri doğru çekilmeler,
Wheezing (soluk alırken ıslık sesi çıkması),
Dehidratasyon (sıvı kaybı) ortaya çıkar

Komplikasyonlar

Solunum ve dolaşım yetersizlikleri, ilerlemiş vakaların en sık komplikasyonudur.

Tanı Yöntemleri

Muayene ve akciğer grafileri yeterli olmaktadır. Gerekirse daha ileri tetkik yöntemleri uygulanabilir.

Tedavi

Komplikasyonları nedeniyle hastanede acil tedavi gereklidir.Genellikle semptomatik tedavi uygulanır, ayrıca geniş spektrumlu antibiyotikler verilir.