Akromi;
Akromi Deriye normal rengini veren maddelerin (pigment) azalması ya da bulunmamasına bağlı yaygın ya da sınırlı deri rengi bozukluğu. Albinizm denen yaygın ve doğumsal akromide üstderi hücrelerindeki Akromi deriye rengini veren melanin adlı pigmentin bireşimlenmesinde bir kusur vardır.

Sınırları belirgin lelce biçiminde akromiler Akromi cıva bileşikleri) ve radyoaktif ışınımın etkisiyle ortaya çıkar.