Lenfanjit yara bölgesinde zorlama şeklinde ağrı Lenfanjit terleme ve titreme yapar. Enfeksiyon yerinden kol veya bacağın yukarısına doğru kırmızı bir çizgi uzanabilir. Derhal tedavi edilmesi şarttır. Bu enfeksiyon çok süratle yayılabilir sıklıkla sadece birkaç saat içinde ve öldürücü olabilir.

TEŞHİS

Diyagnostik testler kan tahlilleri Lenfanjit kültürü veya biyopsiyi içerir.

TEDAVİ

Tedavi Lenfanjit hasta bölgeyi yüksekte tutmak ve aspirin almak önerilir. Apselerin doktor tarafından akıtılması gerekebilir.