TRİKOMONAS VAJİNİTİ

“İrikomonas vaginalis” adlı tek hücreli bir asalağın vaginaya yerleşip, burada iltihaba yol açmasına “Triko-monas vaginiti” denilmektedir. Bir araştırmaya göre vaginada gelişen iltihapların % 24 kadarı trikomonas vaginalise bağlıdır. Asalak çoğulukla cinsel birleşme yoluyla bulaşır. Bazen havlu ya da suyla da bulaşabilmektedir. Hastalığın ilk bulguları “Lökore” denilen Hrli beyaz, sarımtırak bir akıntı, vaginada yanma ve kaşıntı gelişmesidir. Cinsel birleşme ağrılı olabilir, idrar yapma sırasında da yanma hissi gelişebilir. Vagina pH’ı 4.5-5 olduğunda, bu asit ortamda trikomonas vaginalis yaşayamamaktadır. Bu nedenle tedavide amaç, vagina asitliğinin artırılmasıdır. Bu amaçla, döderlein basillerinin üremesini artıran ilaçlar ve/veya trikomonas vaginalisi yok eden ilaçlar kullanılır. Hastalığın sıklıkla cinsel birleşmeyle bulaştığı göz önünde bulundurularak, eşlerin her ikisinin de tedavi edilmesi gerekir. Yalnız kadın ya da erkeğin tedavi edilmesi başarılı bir sonuç alınmasını engeller.