Safra Kesesinin Görevi

Safra kesesi 50cc kapasiteli küçük bir keseciktir. Karaciğerin alt kısmında, karaciğere yapışık bir biçimde uzanır. Ana görevi, karaciğerde yapılan safrayı ana kanallarla safrayı taşıdıktan sonra yoğunlaştırmaktır. Burada taşınan safra uzun bir süre bekler. Ağzınıza bir şey aldığınızda, hormonların yardımıyla safra kesesi uyarılır ve sindirime yardımcı olmak adına ana safra kanalıyla 12 parmak bağırsağına safrayı boşaltır.

Safra, karaciğerden salgılalanan yağların sindiriminde faydalı olan bir salgıdır. Karaciğerden salgılanan safra, safra kesesinde depolanır, yani safra kesesi depo görevi yapan bir yapıdır.Midede kısmen sindirilen gıdalar bağırsağa geçince safra kesesine bir uyarı gelir ve safra kesesi kasılarak içindeki safrayı ana safra yolu vasıtasıyla bağırsağa, gıdaların üzerine boşaltır, böylece sindirim devam eder.