VARİKOSEL


Spermatik kordondaki toplardamarların genişleyip kıvnmlaşmasıyla varise dönüşmeleri durumuna ‘Varikosel’ denir. Genellikle 20-30 yaşlarında ve bekarlarda ortaya çıkmaktadır. Skrotum derisinde, kıvrımlı varisleşmiş damarlar görülür. Çoğu vakada herhangi bir yakınma ortaya çıkmaz. Bazı vakalarda ise ağrı gelişebilir. Gerektiğinde ameliyatla varisler çıkartılabilir. Varikoselin kısırlık nedenleri arasında Önemli yeri vardır.

Spermatik toplardamarlann (ersuyu kordonu toplardamarlaıının) genişlemegenckolik.netsiyle ortaya çıkar. Başka hastalıklara bağlı olarak toplardamarlarda yukarıya doğru kan akımının engellendiği ve özellikle sol böbrekte tümörün yol açtıgenckolik.netğı semptomatik (belirtisel) varikoselden farklıdır. Hastalık hemen her zaman sol tarafta görülür. Bacaklarda görülen vagenckolik.netrislerde olduğu gibi, toplardamar dokugenckolik.netsundaki hatalı oluşumun ardından ortagenckolik.netya çıkar.

Hastalık genellikle pleksus pampiniformisin (ersuyu kordonu topgenckolik.netlardamar ağı) Ön grubuna yerleşir. Daha çok sol tarafta görülmesinin nedeni, bu taraftaki spermatik toplardamarın sağ taraftakinden farklı olarak doğrudan böbrek toplardamarına ağızlaşmasıdır. Burada herhangi bir kapakçık sistemi bulunmamaktadır. Kendi başına ağır bir hastalık olmayan varikosel, daha çok genç erkeklerde görülür ve ayakta duragenckolik.netrak iş yapan kimselerin karşılaştığı bir meslek hastalığı niteliğini taşır.

Hareket edildiğinde ağrı ve ağırlık duyulur, hagenckolik.netreketlerde zorlanma meydana gelir.Varikosel, tanısı kolay konabilen bir hastalıktır. Hasta ayakta dururken, er-bezi torbasının (skrotum) elle yoklangenckolik.netması sırasında yumuşak kıvamda, esgenckolik.netnek ve ağrısız toplardamar paketleri ele gelir. Hasta yatar duruma geldiğinde bu bulgular azalır. Söz konusu paketler çogenckolik.netğunlukla skrotumun yüzeyel toplardagenckolik.netmarlarının varisleriyle birlikte bulunur. Tabloya ağrı, ağırlık hissi, hareketlerde zorlanma gibi işlevsel belirtiler eşlik eder.Hastalığın gidişi değişkenlik göstegenckolik.netrir.
Bazı olgularda hastalık çok hızlı bigenckolik.netçimde kötüleşir. Bazı durumlarda ise daha başlangıç döneminde iyi gidişli-dir. Hastalığın gidişme ve hastanın mesleğine göre uygun bir tedavi planı oluşturulur.Varikoselin ilerlemeyen olgularında suspansuvarla (aşıcı bağ) erbezi torbagenckolik.netsının yukarı kaldırılması yeterli olabilgenckolik.netmektedir. Öbür olgularda ise cerrahi gigenckolik.netrişim önerilir. Özellikle sperm sayısının ve hareketinin olumsuz etkilendiği olgenckolik.netgularda cerrahi girişim kesinlikle gerekgenckolik.netlidir. Aksi durumda kısırlık görülebilir. Erbezinde önemli ölçüde hasar ortaya Çıktıktan sonra cerrahi girişimin yaran olmaz. Bu nedenle erken cerrahi girişim önerilir.