Vasküler Nedir?
Ateroskleroz: Diabetikler de aynı yaş ve cinsiyetteki nondiabetiklere oranla daha çok ateroskleroz görülür, muhtemelen plazma kolesterol ve trigliserid seviyelerindeki artışa bağlı.

Bunun temel klinik sekilleri;
• Kalp iskemik kalp hastalığı
• Beyin serebral iskemi
• Bacaklar ve ayaklar -» gangren: Baş parmak ve topukta iskemi diabetik gangrenin karaktestik özeliğidir.
• Böbrek kronik nefron iskemisi, diabetiklerde multipl renal lezyonların önemli bir komponentidir.

Diabetik mikroanjiopati-Küçük arterioller ve kapiller karakteristik bir duvar kalınlaşma paterni gösterirler, “basenentmembra”nın belirgin ekspansiyonu ile olur; hyalin arterioskleroz.
Anormallikler yaygındır ve böbrek, retina, beyin ve periferik sinirlerdeki semptomatik iskemik değişikliklerin sebebidir.