Bağışan ya da Antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından; kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir. Bu moleküller organizmayı yabancı moleküllerin yol açması muhtemel zarar verici etkilere karşı erkenden uyararak koruyuculuk sağlarlar.

Vücuda giren yabancı maddelere karşı vücudun meydana getirdiği savunma maddeleri. Toksin ( mikropların salgıladığı zehirler ), Mikrop veya herhangi bir yabancı madde vücuda girdiğinde, vücut otomatik olarak bu maddeleri yok etmek için koruyucu maddeler imal eder. İşte bunlara “ Antikor ” denir.
Vücut için yabancı olan ve antikor yapımına sebeb olan maddelere de “ Antijen ” denir.

Antikorla olan savunma, Akyuvar hücrelerinin yaptığı hücresel savunmaya benzemez. Her antikor “ spesifik ”tir; yani, toksin mikrop veya maddeye karşı özel olarak imal edilir ve ona etkilidir. Antikorların bir kısmı mikrobu çökeltir, bazıları birbirine yapıştırarak etkisizleştirir, bir kısmı ise eritir. Toksinlere yapılan antikorlara ise “ Antitoksin ” denir. Antikorları esas olarak “ Plazma hücreleri ” denilen bir çeşit akyuvar grubu imal eder.
Vücuda aşı yolu ile zayıflatılmış veya öldürülmüş mikrop verilirse, vücut bu mikropların maddelerine karşı antikor yaparak o mikrobun hastalandırıcı olanına karşı da mukavemet kazanmış olur. Bu duruma ” bağışıklık ” denir. Bağışıklığı sağlayan, antikorlardır.

immünglobulinler; IgG, IgM, IgA, IgD, IgE tipleri vardır.

IgG

sedimentasyon katsayısı: 75
insan serumunda bulunan miktar: 10-15 mg/ml
molekül ağırlığı: 150.000
serumdaki yarılanma süresi: 23 gün
vücut salgılarında bulunma: YOK
plasentadan geçme özelliği: VAR

IgM

sedimentasyon katsayısı: 195
insan serumunda bulunma miktarı: 0.6-1.8
molekül ağırlığı: 900.000
serumdaki yarılanma süresi: 5 gün
vücut salgılarında bulunma: YOK
plasentadan geçme özelliği: YOK

IgA

sedimentasyon katsayısı: 75-115
insan serumunda bulunma miktarı: 1-4
molekül ağırlığı: 170.000
serumdaki yarılanma süresi: 6 gün
vücut salgılarında bulunma: VAR
plasentadan geçme özelliği: YOK

IgD

sedimentasyon katsayısı: 75
insan serumunda bulunma miktarı: 0.03-0.05 mg/ml
molekül ağırlığı: 180.000
serumdaki yarılanma süresi: 3 gün
vücut salgılarında bulunma: YOK
plasentadan geçme özelliği: bilinmiyor

IgE

sedimentasyon katsayısı: 85
insan serumunda bulunma miktarı: 0.003 mg/ml
molekül ağırlığı: 190.000
serumdaki yarılanma süresi: 2.5
vücut salgılarında bulunma: VAR
plasentadan geçme özelliği: YOK