Latince’de kelimelerin önünde, olumsuzluk anlamı vermek için ‘an’ eki kullanılır. ‘Estezi’ ise duyu anlamına geliyor. Anestezi, duyuların geçici süre ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Anestezi, tıbbın hemen bütün bölümlerinde farklı şekillerde kullanılıyor.

Tıbbın en önemli keşiflerinden biri de ameliyat esnasında meydana gelen ağrıların narkoz vasıtasıyla bertaraf edilmesidir. Ameliyatın plana uygun yapılması için anesteziden daha önemli bazı şartlar vardır. Bunlar: Ağrı hissi ve şuurun giderilmesi, müdafaa reaksiyonlarının bastırılması, iskelet kaslarının gevşetilmesi olarak sayılabilir. Bugün bu vazifeleri yapabilecek tek bir narkoz maddesi olmadığından bir çok madde karıştırılarak verilir. Narkozun ilk keşfedilmesi 1842-1847 yıllarına rastlar. 1840 yıllarında Valerius Cordus, di-etileteri keşfetmiştir. 1842 yılında cerrah Long, ABD’de di-etileteri kullanarak ameliyat yapmıştır.


Anesteziden Korkmak

Hastaların anestezi ile ilgili korkularının çoğu geçmiş yıllara dayanıyor. 1980′li yıllarda anestezi alan her bin 500 kişiden biri, anesteziye bağlı olarak hayatını kaybediyordu. Son yıllarda elde edilen deneyim ve tıbbi gelişmeler sayesinde günümüzde bu oran 250 bin kişiden bire düşmüştür. Ancak risk sıfıra inmemiştir.

Anestezi Sırasındaki Riskler

Sık görülen riskler:
Boğaz ağrısı, ses kısıklığı, bulantı, kusma, nabız sayısında azalma ya da artma.

Nadir görülen riskler:
Boyun ağrısı, sırt ağrısı, dudak, dil, diş ve boğaz hasarı, anestezi altında iken olan bitenin farkında olma, aspirasyon, alerji ve sinir hasarı.

Çok nadir görülen riskler:
Ses telleri, soluk borusu, yemek borusu ve boyun omurlarının hasar görmesi. Koter cihazına bağlı yanıklar ve kalp krizi geçirilmesi.