Canlıların yaşam kaynağı olarak bilinen hayati sıvısı kanın vücuttaki görevleri nelerdir. Vücutta bir yerimiz yaralandığı vakit kanımız neden hemen pıhtılaşmaya başlar biliyormusunuz ve daha da önemlisi pıhtılaşmanın önemi. Eğer kan vücuttan dışarı çıkmaya başlayınca pıhtılaşmasa bu insanın çok önemli zararlar görmesine neden olabilir. Ama kanın hemen pıhtılaşması hem kanamayı durdurmada etkili olur hem de yaşanabilecek daha büyük sorunları da engellemiş olur.


KANIN GÖREVLERİ

Kanın taşıma, düzenleme, savunma ve koruma görevleri vardır.

Taşıma Görevi

Hücrelerin ihtiyacı olan oksijeni akciğerlerden dokulara, metabolizma sonucu oluşan karbondioksiti ise akciğerlere taşır.
Besin maddelerini, hormonları, enzimleri hücrelere götürmek ve metabolizma artıklarını hücreler arası sıvıdan alarak bunları vücut dışına atacak veya zararlı etkilerini ortadan kaldıracak organlara taşır.

Düzenleme Görevi

Metabolizma sonucu meydana gelen ısıyı, bütün vücuda dağıtarak vücut ısısını düzenler.
Vücut sıvılarının pH dengesini ayarlar. Plazmadan karbondioksitin (asit) uzaklaştırılmasını sağlayan hemoglobin, plazmanın asit-baz dengesini ayarlamaya yardım eder.

Savunma Görevi

Vücuda giren virüs, bakteri gibi yabancı maddeler kanda bulunan lökositler tarafından fagosite edilerek zararsız hâle getirilir.
Vücuda giren yabancı maddelere karşı antikor yapımı (humoral bağışıklık) ve yabancı hücrelerin tanınıp vücuttan atılması (hücresel bağışıklık) kan hücreleri tarafından gerçekleştirilir.

Koruma Görevi

Kanın görevlerinden birisi de pıhtılaşma mekanizmasıdır. Pıhtılaşma mekanizması sayesinde hasara uğrayan bir damarda meydana gelebilecek olan kan kaybı en aza indirilmiş olur. Böylece kan kendi varlığını korumuş olur.

KANAMA (Hemoraji)

Kanın yaralanma, zedelenme gibi herhangi bir nedenle damar dışına çıkmasına hemoraji denir. Vücuttaki kanın %20′sinden fazlası kaybedildiğinde hayati tehlike ortaya çıkar. Eğer kontrol altına alınmazsa şok ve ölüm gelişebilir. Kanamalar 2 şekilde sınıflandırılır.
Kanamanın meydana geldiği yere göre kanamalar : İç kanama ve dış kanama olarak ikiye ayrılır. İç kanama, vücut boşluklarına ve dokular arasına olan kanamadır. Dış kanama ise deri bütünlüğünün bozulması sonucu vücut dışına olan kanamadır.
Kanayan damarın cinsine göre kanamalar : Atardamar, toplardamar ve kılcal damar kanaması olarak üçe ayrılır. Atardamar (arter) kanamasında, kan parlak olup kırmızı renktedir ve kalp atımı ile eş zamanlı olarak fışkırır. Toplardamar (ven) kanamasında, kan koyu kırmızı renklidir ve devamlı akar. Kılcal damar (kapiller) kanamasında ise kan devamlı, yavaş ve sızıntı şeklinde akar.

Kanamanın Durdurulması ve Pıhtılaşma Mekanizması:

Kanamanın durdurulmasına hemostasis denir. Bir damar zedelendiği zaman sırasıyla aşağıdaki mekanizmalar gerçekleşerek hemostaz sağlanır.
Damar spazmı (Vazospazm veya vazokonstriksiyon)
Trombosit tıkacının oluşması
Kanın pıhtılaşması (Koagülasyon)
Fibröz doku oluşması (Kabuklaşma) ve pıhtının erimesi (Fibrinolizis)

Damar Spazmı (Vazospazm veya Vazokonstriksiyon):

Damar spazmı, damar yaralanmalarından sonra kanamayı durdurmak için devreye giren ilk mekanizmadır. Yaralanan kan damarının büzülmesinde trombositlerden salgılanan ve çok kuvvetli vazokonstriktör olan serotonin maddesi rol oynar. Vazokonstriksiyonla damar çeperi daralacağından, kan kaybı azaltılmaya çalışılır.

Trombosit Tıkacının Oluşması:

Kan damarları zedelendiği zaman damar endoteli normal kayganlığını kaybeder. Bunun sonucunda dolaşımda dağınık olarak dolaşan trombositler bütünlüğü bozan kısma, üst üste yığılır ve damar çeperinin kollajen liflerine yapışarak (agregasyon) tıkaç oluşturur.
Trombositlerin bu özelliğini gösterebilmesi için ortamda kalsiyum ve magnezyum iyonları ile fibrinojenin de bulunması gerekir.

Kanın Pıhtılaşması (Koagülasyon):

Kanamanın durdurulmasında en etkili olay pıhtılaşmadır. Plazma proteini olan ve eriyebilen özellikteki fibrinojenin, trombin tarafından ipliksi proteinlere dönüştürülerek fibrin hâline gelmesine pıhtılaşma denir. Fibrin, kan damarı duvarındaki hasar çok büyük ise 1- 2 dakika, küçük ise 15- 20 saniye içinde oluşur. Pıhtılaşmada sırasıyla gerçekleşen 3 mekanizma etkilidir.
Trombositler tarafından protrombin aktivatörü olan tromboplastinin salgılanması.
Oluşan tromboplastinin Ca++ iyonlarının beraberliğinde protrombinden trombin oluşturması.
Meydana gelen trombinin, fibrinojeni fibrin ipliklerine dönüştürmesi.
Sırasıyla gerçekleşen bu 3 mekanizma sonucunda, oluşan fibrin iplikleri, kan hücrelerini ve diğer maddeleri de içine alarak birbirine yapışır. Oluşan bu kitleye pıhtı adı verilir. Kan pıhtısı damarın zedelenen yerini kapatarak kanamayı engeller.
Trombinin ön maddesi olan protrombin bir plazma proteinidir. Protrombin, K vitamininin yardımı ile karaciğerde yapılır. K vitamini eksikliği protrombin yapımını engelleyerek, protrombin düzeyinin düşmesine ve kanamaya neden olur. Böylece kanama kolaylaşırken kanamanın durması da zorlaşır.
Kanın pıhtılaşmasında pıhtılaşma faktörleri adı verilen 13 faktör görev alır. Bu faktörlerden birinin eksikliği, kişilerde pıhtılaşma mekanizmasının yetersizliği durumu en ufak travma veya yaralanmalarda aşırı kan kayıplarına neden olmaktadır.

Fibröz Doku Oluşması (Kabuklaşma) ve Pıhtının Erimesi (Fibrinolizis):

Kanda pıhtı oluştuktan sonra pıhtı içinde bağ dokunun meydana gelmesi ya da pıhtının erimesi şeklinde iki olay gerçekleşir. Damarda hasar sonucu meydana gelen pıhtı küçük ise fibroblastların pıhtının içine girmesi ile fibröz bağ doku oluşur. Fibröz doku ile damarda yaralanma sonucu meydana gelen hasarlar kapatılır. Kan pıhtısı kütlesi büyük ise kandaki heparin aktif hâle gelerek pıhtının damar iç yüzeyine bölümünü eritir. Bu duruma fibrinolizis denir. Eğer pıhtının damar içinde fibrinolizis mekanizması olmasaydı, pıhtı damarı tıkayarak kan dolaşımını engellerdi.