Hidrosefali, “beyinde su toplanması” olarak da bilinen, beyin ventriküllerinde ve boşluklarında normalin üzerinde BOS (Beyin Omurilik Sıvısı, Serebrospinal Sıvı) birikmesi durumudur. Bu durum kafatasının içindeki kafa boşluğunda basıncın artmasına ve kafanın artan ölçüde büyümesine, kasılmalara ve zihinsel engelli olma sonuçlarına yol açabilir. Bu terim hidro (su) ve sefali (kafa) terimlerinden türemiştir.


Belirtiler ve Semptomlar

Hidrosefali’nin muayenesi hastalığın kronikliğine göre değişir. Ventriküler sistemin akut dilatasyonu (genleşmesi), artan kafa içi basıncının belirgin olmayan işaretleri ve belirtileri ile açığa çıkar. Buna karşıt olarak kronik dilatasyon (özellikle ileri yaşlarda) Hakim üçlemesinde olduğu gibi daha sinsi bir başlangıç izleyebilir. Kafa boşluğunun içindeki artan basıncın belirtileri başağrısı, mide bulantısı, kusma, papil-ödem, uykusuzluk ve baygınlık olarak ortaya çıkabilir. Yüksek kafa içi basıncı temporal lopta ve/veya serebellar tonsilde fıtık oluşumuna ve ölümcül beyin sapı sıkışmasına yol açabilir.
Hakim üçlemesinin yürüyüş bozukluğu, idrar kaçırma ve akıl hastalıkları gibi belirtileri, normal basınçlı hidrosefali’nin tipik belirtileridir. Abdüsens sinir (altıncı sinir) felci ya da dikey görme felci (dikey göz hareketini koordine eden nöral merkezlerin bulunduğu Quadrigeminus düzleminin sıkışmasından kaynaklanan parinaud sendromu) gibi odaksal nörolojik bozukluklarda bu durumda meydana gelebilir. Belirtiler kişinin yaşı, tıkanıklık sebebi ve şişkinlikten dolayı zarara uğrayan beyin dokusunun miktarına bağlıdır. Yenidoğanlarda görülen hidrosefali’de, merkezi sinir sisteminde BOS’un artmasına ve bundan dolayı bıngıldağın çıkıntı yapmasına ve kafanın normalden büyük olmasına sebep olur.

Diğer erken belirtiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Gözlerin aşağıya doğru bakması
Sinirlilik
Felç
Kafatasında geniş boşluklar
Uyuklama
Kusma
Yaşça büyük olan çocuklarda görülen diğer belirtiler ise aşağıda sıralanmıştır.

Kısa, tiz sesli ağlamalar
Kişilikte, hafızada, düşünme ve muhakeme yeteneğinde değişimler
Yüz görünümünde ve gözler arasındaki mesafede değişiklik
Şaşılık ve kontrolsüz göz hareketleri
Beslenmede zorluklar
Aşırı uyku hali
Başağrısı
Alınganlık, kontrolsüz ruh hali
İdrar kaçırma ve yürüyüşte zorlanma
Kas spazmı
Gelişimde yavaşlık
Yavaş ya da sınırlı hareket
Kusma