Tik Tedavisi

Tik tedavisinde ilk önce ilaç tedavisi uygulanmaktadır. İlaçla tedavi süreci oldukça faydalı olabilmektedir. Tik tedavisine başlamadan önce hastalarda görülen tiklerin sıklığı, şiddet derecesi değerlendirilir ve neden olan psikolojik sorunlar saptanmaya çalışılır. Tiklerin stres dönemlerinde artış gösterdiği göz önünde bulundurularak ilk önce strese yol açan nedenler bulunmaya çalışılır ve bu nedenler ortadan kaldırılmaya çalışılır. Basit tiklerin tedavisinde bazen bu kadarı bile yeterli olabilir. Karmaşık tiklerin varlığında ve çocuğun yaşam kalitesinin bozulduğu noktada ilaç tedavileri, davranışçı tedaviler, ailenin çocuğa olumlu tutumlar sergilemesini hedefleyen aile eğitimi de diğer yaygın tedavi yöntemleridir. Tiklerin tedavisinde genellikle hem ilaç hem de psikoterapi uygulanır. Yalnız ilaç tedavisi yada sadece psikoterapi’den fayda alınamakmaktadır.