Ailesel olarak çoğumuzda yüksek kolesterol var. Beş yaşındaki çocuğumda da risk var mı?

Yüksek kolesterolün yetişkinlerde kalp damarlarının tıkanmasına sebep olup kalp krizine zemin hazırladığı bilinir. Zaman zaman bazı çocuklarda da benzer hastalıklar görülebilir. Bu çocuklarda erken dönem kalp krizi riski vardır. Ailelerin çoğu bu durumu bilmezler ve doktorlar da çocukların kolesterol düzeyini tespit etmeyi ihmal ederler.

Damarlarda kolesterolün birikmeye çocukluk yaşlarında başladığı anlaşılmıştır. Eğer çocukta yüksek risk var ise erken yaşlarda beslenmeyi ve yaşam şeklini düzene sokmaya başlamakta fayda vardır.
Tüm çocukların kolesterol seviyesini belirlemek şart değildir. Çalışmalar, çocukluklarında yüksek kolesterol seviyesine sahip olanların yarısının, yetişkin olduklarında normal seviyeye indiklerini göstermiştir. Bunun yanında aşağıdaki şartlardan herhangi birine uyan çocuklarda kolesterol seviyesi tespit edilmelidir.

•Anne baba yada büyükanne, büyükbabası 55 yaşından önce kalp damar hastası olanlar,
•Ailesel kolesterol hikayesi olanlar,
•Aşırı şişmanlık, şeker hastalığı, böbrek hastalığı, hipotiroidi, yüksek tansiyon hastalığı olanlar,


DOWN SENDROMLU BEBEK
Daha önce Down Sendromlu bir bebeğim oldu; ama ne yazık ki çok yaşamadan ateşli hastalıktan öldü. Şimdi tekrar bebek sahibi olmak istiyoruz ama yeni bebeğimizin de aynı hastalığa yakalanacağından korkuyoruz.

Down Sendromu denilen hastalık, bebeğin kromozomlardaki yapısal hatadan kaynaklanır. Bilindiği gibi kromozomlar hücre çekirdeğinde bulunur ve insanın nasıl bir yapısı olacağını belirler. Buradaki bozukluklar doğumsal olarak çocuklarda beden ve zeka özürlerine yol açabilir.
Down Sendromu’ndan korunmak mümkün değildir. Ancak gebelik sırasında yapılacak tetkikler ile hasta bir bebek sahibi olunup olunmayacağı öğrenilebilir ve gerekiyor ise tıbbi olarak doğurmama yoluna gidilebilir. İlk üç ay içerisinde yapılan tetkikler oldukça kesin sonuçlar vermektedir. Gelişen ultrasonografik metotlar erken dönemde bebekteki yapısal değişikliklerin izlenebilmesini sağlamaktadır. Tüm bu testlerin birlikte kullanılması doğru teşhise varmaktaki hassasiyeti %90’lara çıkarabilmektedir. Buna karşın hala en kesin yöntem anne karnından alınacak amnion sıvısında yapılan genetik analizlerdir.
Ne yazık ki daha önce Down Sendromlu bir bebek doğuran anne olarak ikinci bebeğin de hasta olma riski diğer annelere göre fazladır. Diğer grupta bu risk binde birden az iken sizin riskiniz yüzde birdir. Bunun yanında anne yaşının 35’den yada baba yaşının 50’den fazla olması da riski arttıran sebepler arasında sayılır