İlkyardım Hayat Kurtarır!!!Bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, kazazedenin hayatının kurtarılması ya da durumunun kötüleşmesini önlemek için, olay yerinde ilaç kullanılmadan yapılan ilk hayat kurtarıcı girişimlere ilkyardım denir.Belirli bir eğitim almış ve insan vücuduna müdahale etme alanında yasalarla yetkilendirilmiş kişilerce yapılan, ilaçlı müdahalelere acil tedavi denir ve ilkyardım kavramı ile karıştırılmamalıdır. İlkyardım eğitimi almış olmak bir kişiyi sağlık personeli yapmaz.İlkyardım, bir kaza anında ya da hayatı tehlikeye düşüren durumlarda uygulanır. Bu durumlarda nasıl davranılması gerektiği sade vatandaşlar bir yana, ülkemizde itfaiye, sivil savunma, emniyet, eğitim, ulaşım, sanayi alanlarında profesyonel olarak çalışan insanlarca dahi yeterince bilinmemektedir. Az sayıda insanımızın katıldığı ilkyardım kursları ise nitelik olarak çoğu kez yetersiz kalmaktadır. Sürücü kursları, görsel ve yazılı basın aracılığıyla geniş kesimlere ulaşan ilkyardıma ilişkin çeşitli mesajlar ise anlamlı yararlar sağlamak bir yana pek çok traji-komik örnek olaylarla sonuçlanmaktadır.

İlkyardım bilgisi açığımızın büyüklüğüne paralel bir özelliğimiz de, ilkyardım gerektirecek olayların sıklığıdır. Yetersiz altyapı, eğitimsiz insan gücü, kurumsallaşma bozuklukları, idari ve kişisel sorumsuzluklar işyerlerinde, trafikte ve evlerde sık rastladığımız sakatlanma, yaralanma hatta ölümle sonuçlanan kazalara neden olmaktadır. Bireysel ve toplumsal zararları en aza indirmek dışında sosyal bir varlık olmanın bir gereği olarak, ilkyardım eğitimi almak ve uygulamak özel bir anlam ve önem taşımaktadır.İlkyardımın Amacı, Temel İlkyardım Uygulamalarıİlkyardım uygulamalarının öncelik sırasıyla üç temel amacı vardır;1-) Yaşamı kurtarmak ve sürdürülmesini sağlamak

2-) Durumun kötüleşmesini önlemek,

3-) Olanaklar ölçüsünde iyileşmeyi kolaylaştırmak.Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak için ilkyardımcı;İlkyardımın ABC'sini uygularA-) Solunum yolunu açar;

B-) Solunumu sağlar,

C-) Dolaşımı sağlarBir insanın soluk yollarında bir tıkanma olması, kendiliğinden soluk alıp vermenin bozulması, kalbinin durup damarlarındaki kan akışının kesilmesi dakikalar içinde ölüme neden olacaktır. Bu nedenle, yaşamın devamın sağlayacak bu üç girişim ilkyardımın ilk ve en önemli maddeleridir. Bu nedenle ilkyardımın ABC ‘si olarak adlandırılır.İlkyardımın ikinci ve üçüncü amacına ulaşmak üzere ilkyardımcı;

Kanamayı durdurur,

Gerekli sargıları yapar,

Kırık ve çıkıkları hareketsiz hale getirir,

Kazazedeyi durumuna uygun pozisyona getirir ve zaman yitirmeden en yakın sağlık kuruluşuna sevk eder.(alıntı)düşünüyorumda herkese ilkyardım dersi alma zorunluluğu olsa bunu herkes hakkıyla öğrenip uygulasa ölüm oranları ne kadar düşerdi.