Burun estetiğinde son gelişmelerKusursuz güzelliğin en önemli parçası haline gelen estetik operasyonların en çok tercih edilenlerinden biri burun estetiği.

Talebin bu kadar fazla olmasının yanı sıra , bu talebe paralel olarak burun estetiği konusunda da büyük gelişmeler yaşandı. Ve ideal burun adeta yeniden tanımlandı.

Daha önce ideal burun denildiğinde altın oranlar uygulanırdı, ancak şimdi bu altın oranlara uygun burunların her zaman doğal durmadığı görülüyor.

Artık burun estetiğinde, buruna ışık düştüğünde nerde gölgelenmeler parlaklıklar oluştuğu önem taşıyor ve yeni konseptte buna dikkat ediliyor.

BURUN ESTETİĞİNDE ARTIK GÖLGELENMELER VE PARLAKLIK ÖNEMLİ

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor Süreyya Şeneldir, burun estetiğinde son yıllarda hızlı bir değişim yaşandığını belirtiyor:


“Burun estetiği (rinoplasti) operasyonları, bu ameliyata olan ilginin giderek artmasıyla birlikte son dönemlerde büyük gelişmeler gösterdi. En büyük değişiklikler ise son yıllarda ortaya çıktı. Farklı tekniklerin gelişmesi ve bunlarda alınan başarılı sonuçlar, rinoplastide yeni bir dönemin başladığının en güzel göstergeleri sanırım.

Rinoplastide burnun yeniden oluşturulması, önceki yöntemlerle burnu oluşturan kıkırdaklara dikiş teknikleri uygulamak yada kıkırdakların bir kısmının çıkarılması sonucunda kıkırdaklara biçim vermek şeklindeydi.

Bu yöntemler iyileşmeyi takip eden yıllar içerisinde daha da belirginleşen sorunlarla hastaları hekimlere geri getirebilmekteydi. Önceden kullanılan bu teknikler burnun üst, orta ve alt kısımlarında bir uyumsuzluğa yol açarak doğal olmayan, burun ucunun fazlaca daraldığı, çimdiklenmiş, mandalla sıkılmış ya da asimetrik bir burun ucunun oluşmasına sebep olabilmekteydi.

Önceden ideal burun şu şekilde tarifleniyordu; ''yeni oluşturulan burun yüz üzerinde oluşturduğu hatlar ile öyle bir dengede olmalıdır ki; göz ve yüze ait diğer görünümler içerisinde göze batmamalıdır hiç bir zaman. Burun ucu doğal görünümlü, simetrik, uygun uzunluk ve yükseklikte olmalıdır''.

Rinoplastideki son gelişmeler bu altın standartların da yetersiz kaldığını gösteriyor. Kıkırdaklardaki uzaysal konfigrasyonun değişitrilmesi bu altın standartlara ilaveten üç boyutlu görüntünün detaylarının önemini gösteriyor bizlere.

Bu son gelişmeler burun estetiğinde artık detayları, dolayısıyla da mükemmelliği hedefliyor. Sadece iki boyutlu görünümdeki güzelliğin yeterli olmadığı, üç boyutlu bakıştaki ince detayların burna katacağı ayrıntıların hoşluğunu görebilmeyi amaçlıyor artık cerrahlar...

Rinoplastide artık yeni hedef mantıklı ölçülerde daralmış bir burun ucuyla birlikte, doğal görünümlü,Altın oranlara sahip simetrik bir burun elde etmenin yanısıra, kıkırdakların konfigrasyonunun değişimi sayesinde ışığın burun ucu ve burun sırtı arasında ortaya çıkardığı GÖLGELENMELER ve PARLAKLIKLARIN burna kattığı mükemmelliği yakalamak olmalıdır.

Bu yeni bakış açısı cerrahın tecrübesiyle birleşince ortaya çok daha güzel ve doğal burunlar ortaya çıkmaktadır. Burun kıkırdaklarının uzaysal konfigrasyon değişikliği, burun ucu ve burun sırtı arasındaki gölgelenmeleri oluşturarak burna çok daha estetik bir görünüm katmaktadır. Bu durum düzgün, simetrik, yüze uyumlu, dışardan bakıldığında ameliyat olduğu belli olmayan, uygun uzunluk ve yükseklikte, kaş ve göz uyumunu iyice belirginleştiren ve de özellikle ışığın burunda oluşturduğu tatlı gölgelenmelerin yüzde oldukça hoş bir görüntü meydana getirdiği yeni burunlar ortaya çıkararak bizleri de hastalarımız kadar mutlu etmektedir artık.

Hastalarımızı en çok sevindiren doğal ve hoş bir burnun yüzlerine kattığı tatlı ifade mi, yoksa ışığın burunda oluşturduğu farklı gölgelenmelerin duruşlarına kattığı anlamlar mı bilemiyoruz ama, bizi en çok sevindiren durum hiç şüphesiz ameliyat sonrası aynada yeni burunlarını seyrederken onların gülümsemeleri elbette..