Büyük çapta yapılmış bir araştırmada, altı ay boyunca devam edilen akupunkturun, geleneksel tedavi yöntemlerine göre sırt ağrılarının giderilmesinde daha başarılı olduğu belirlendi. Ancak yapılan çalışmada şaşırtıcı bir sonuçla karşılaşıldı, sahte akupunktur yönteminin de aynı başarıya ulaştığı gözlemlendi.

Yaklaşık 1,200 kişinin katıldığı ve Almanya’da yürütülen çalışmanın, bugüne kadar sırt ağrıları ve akupunktur ile ilgili yapılmış en kapsamlı ve titiz araştırma olduğu açıklandı. Katılımcılardan bir kısmında bedenin belirli noktalarında cilt altına ince iğneler yerleştirildiği ve gerçek akupunktur tedavisi gördüğü belirtildi.

Sahte akupunkturun uygulandığı diğer bir grupta ise, iğneler sırt ve bacaklara yerleştirildi, ve iğnelerin bu tedavi yönteminde geleneksel akupunktur bölgelerine uygulanmadığı ve manipülasyonun yapılmadığı açıklandı. Üçüncü bir grupta ise, fiziksel tedavi, masaj ve egzersizin yer aldığı klasik tedavi uygulandı.

Bütün katılımcıların düzenli olarak doktor kontrollerine devam ettiği çalışmada, hastaların tedavilere verdikleri yanıtlar, ağrı skalası ile değerlendirildi.

Akupunktur tedavisi gören katılımcıların yaklaşık yarısında belirgin bir iyileşme gözlemlenirken, geleneksel tedavinin uygulandığı hastaların sadece %27’sinde iyileşmenin gerçekleştiği açıklandı. Ancak şaşırtıcı bir sonuç olarak, sahte akupunkturun uygulandığı grupta da %44 gibi yüksek biroranda sırt ağrılarının hafiflediği belirlendi.

Gerçek akupunktur tedavisi gören hastaların sadece %15’inin ekstra ağrı kesicilere ihtiyaç duyduğu, ancak sahte akupunktur ile tedavi olan katılımcıların %34’ünün, ve klasik tedavi yönteminin uygulandığı hastaların ise %59’unun ekstra ağrı kesici ilaçlar kullandıkları tespit edildi.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, sahte ve gerçek akupunktur sonuçlarının benzer olmasının şaşırtıcı olduğunu, ve bunun sebebinin akupunktur tedavisinde, bedenin ağrı sinyallerini değerlendirme veya iletme yöntemiyle ilgili olabileceğini belirtiyorlar. Veya, sahte akupunkturda kullanılan iğnelerin “süper plasebo” etkisi oluşturarak, beynin gerçek bir reaksiyon vermesini sağladığı ve böylece bedenin ağrıyı algılama ve yanıtlama şeklinde değişikliğin meydana geldiği şeklinde açıklıyorlar.