Adana Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, ölüme yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı korunma ve
kontrol önlemlerinin çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Osman Küçükosmanoğlu, yaptığı açıklamada, tüm enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi KKKA'da da korunma ve kontrol önlemlerinin çok önemli ve gerekli olduğunu belirterek, "Hasta ve hastanın salgılarıyla temas sırasında mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske gibi önlemler alınmalıdır. Kan ve vücut sıvılarıyla temastan kaçınılmalıdır. Bir temasın söz konusu olması halinde, hastaya temas edenin en az 14 gün ateş ve diğer belirtiler yönünden takip edilmesi gerekmektedir. Mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan kaçınılması gerekmektedir. Hayvan barınakları veya kenelerin yaşayabileceği alanlarda bulunulması durumunda, vücut belirli aralıklarla kene yönünden muayene edilmeli; vücuda yapışmamış olanlar dikkatlice toplanıp öldürülmeli, yapışan keneler ise kesinlikle ezilmeden ve kenenin ağız kısmı koparılmadan bir pensle sağa sola oynatarak, çivi çıkarır gibi alınmalıdır" dedi.

Piknik amaçlı olarak su kenarları ve otlak şeklindeki yerlerde bulunanların eve döndüklerinde, mutlaka üzerlerini kene bakımından kontrol etmeli ve kene varsa usulüne uygun olarak vücuttan uzaklaştırılması gerektiğini söyleyen Küçükosmanoğlu, şöyle devam etti: "Çalı, çırpı ve gür ot bulunan yerlerden uzak durulmalı, bu gibi yerlere çıplak ayakla veya kısa giysilerle girilmemelidir. Hayvan sahipleri hayvanlarını kenelere karşı uygun mücadele ilaç ve yağlarıyla ilaçlamalı, hayvan barınakları kenelerin yaşamasına imkan vermeyecek şekilde yapılmalı, çatlaklar ve yarıklar tamir edilerek badana
yapılmalıdır. Kene bulunan hayvan barınakları uygun mücadele usulüne göre ilaçlanmalıdır. Gerek insanları gerekse hayvanları kenenin yol
açtığı hastalıktan *****ak için repellent olarak bilinen böcek kaçıranlar dikkatli bir şekilde kullanılabilir. Repellentler sıvı, losyon, krem, katı yağ veya aerosol şeklinde hazırlanan maddeler olup, cilde sürülerek veya elbiselere emdirilerek uygulanabilmektedir. Aynı maddeler hayvanların baş veya bacaklarına da uygulanabilir, ayrıca bu maddelerin emdirildiği plastik şeritler, hayvanların kulaklarına veya boynuzlarına takılabilir."
Kenelerin çevrede çok olması halinde mera, çayır, çalı, çırpı ve gür otların bulunduğu yerler gibi kenelerin yaşamasına müsait alanlarda, diğer canlılara ve çevreye zarar vermeden ilaçlama uygulamalarına başvurulabileceklerini söyleyen Küçükosmanoğlu, açık alanlarda ilaçlamanın uygun görüldüğü durumlarda uçak, helikopter, püskürtme cihazı monte edilmiş araç veya sırtta taşınan pompaların kullanılması gerektiğini kaydetti.

Osman Küçükosmanoğlu, kene mücadelesinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile veteriner hekimlerin önerileri ve direktifleri doğrultusunda yapılması gerektiğini, problemin yerel yönetimlerin ve ilgili diğer sektörlerin konuya hassasiyetle yaklaşmaları ve gereken önemi vermeleriyle çözülebileceğini sözlerine ekledi.